Ultimele zile de înregistrare a fișelor de autoevaluare

214

Directorii unităților de învățământ din Gorj mai au doar câteva zile la dispoziție pentru a-și înregistra la Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) fișele de autoevaluare. Ultima zi în care pot face acest lucru este vineri, 15 iulie.

Perioada de evaluare a directorilor de unități de învățământ din județ a debutat în prima zi a acestei luni, Inspectoratul Școlar Județean Gorj anunțând că perioada de înregistrare a fișelor de autoevaluare se va încheia pe 15 iulie 2016. Fișele de evaluare vor fi însoțite de raportul de autoevaluare aferent şi de documentele doveditoare, numai în format electronic (pe unul sau mai multe DVD-uri). Punctajul final şi calificativul acordat vor fi date de către consiliul de administrație până la data de 31 august 2016, iar comunicările către cei în drept se vor face conform procedurii operaţionale specifice, întocmită la nivelul consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean. Evaluarea directorilor adjuncți se va face în Consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ, calificativul acordat transmitându-se către Inspectoratul Școlar Județean Gorj pentru validare. Pentru adjuncţi, cele 100 de puncte se realocă în funcţie de fişa postului elaborată de manager, cu respectarea metodologiei. Pentru “foarte bine” sunt necesare 86-100 de puncte; „bine” – 71-85 p; “satisfăcător” – 61 – 70 p; “nesatisfăcător” – 0-60 p. Metodologia este cea stipulată în Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale, nr. 4990/1998, iar fişele de evaluare a activităţii manageriale se pot descărca de pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here