Ultima zi pentru Situaţiile financiare anuale

152

FINANTE 1Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) a judeţului Gorj informează contribuabilii persoane juridice fără scop patrimonial că, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia întocmirii şi depunerii la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale, termenul limită de depunere fiind astăzi, 2 mai.

Persoanele juridice fără scop patrimonial care aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.969/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obligaţia de a întocmi şi depune situaţii financiare anuale sunt: asociaţiile, fundaţiile sau alte organizaţii de acest fel, partidele politice, patronatele, organizaţiile sindicale, cultele religioase, precum şi altele asemenea înfiinţate în baza unor legi speciale. “Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2011 compuse din: bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului în formatul prevăzut de Reglementările contabile pentru persoanele fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007. Totodată, organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi alte organizaţii fără scop patrimonial, care nu desfăşoară activităţi economice, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2011 care cuprind: bilanţ prescurtat şi contul prescurtat al rezultatului exerciţiului”, a declarat Luminiţa Penciu, purtător de cuvânt al DGFP Gorj. Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2011 se depun la DGFP Gorj, în format hârtie şi în format electronic la registratura sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice care poate fi descărcat de pe websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii. “De asemenea, societăţile cooperative şi celelalte persoane juridice care funcţionează pe principiile societăţilor comerciale, potrivit legilor speciale de organizare vor depune situaţii financiare anuale pentru anul 2011 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până la data de 2 mai 2012”, a precizat purtătorul de cuvânt al DGFP Gorj.

I.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here