Ultima zi pentru accesarea schemei dedicate silvomediului

279

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte că data de 15 iunie, inclusiv, este ultima zi de depunere a Cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, SubMăsura 15.1 “Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020. Toate documentele necesare accesării schemei de ajutor de stat sunt publicate pe site-ul instituţiei: www.apia.org.ro.
Depunerea cererii de sprijin se realizează pe suport de hârtie la Centrul Judeţean al APIA şi va fi însoţită de avizul Gărzii Forestiere şi de documentele specificate în Ghidul solicitantului. Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate şi criteriile specifice prevăzute în schema de ajutor de stat şi detaliate în Ghidul Solicitantului. Alocarea financiară pentru sesiunea 01/2017 este de 117.803.922 euro.
Selecţia cererilor de sprijin în cadrul sesiunii se efectuează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.362/2016, publicat pe site-ul APIA. Anunţarea rezultatelor selecţiei se va face prin notificarea beneficiarilor de către Centrul Judeţean APIA ca urmare a publicării pe site a Raportului de selecţie preliminar aprobat de către directorul general al DGDR – AM PNDR.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here