Ultima zi de înscriere la selecția pentru funcțiile de conducere din învățământul gorjean

1439

Astăzi este ultima zi în care cadrele didactice ce doresc să-și păstreze funcția de director sau director adjunct al unei unități de învățământ preuniversitar ori să ocupe o astfel de funcție se mai pot înscrie la concursul de selecție organizat în acest sens de Inspectoratul Școlar Județean Gorj.

Cadrele didactice interesate trebuie să transmită, în format electronic, la adresa de email management_institutional@isjgorj.ro, o arhivă cu următoarele documente scanate în format pdf: cerere de înscriere, curriculum vitae model Europass, scrisoare de intenție (dacă sunt vizate mai multe funcții sau mai multe unități de învățământ se va depune câte o scrisoare de intenție pentru fiecare unitate/funcție), acord pentru detașare în interesul învățământului pentru funcția de director/director adjunct, acord prelucrare date cu caracter personal, raport de mandat pentru directorii cărora li se încheie contractul educațional la 09 ianuarie 2021. Reamintim că, începând cu data de 9 ianuarie 2021, la nivelul județului Gorj se vor vacanta, odată cu încetarea contractului de management educațional al directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar din Gorj care au promovat concursul organizat în toamna anului 2016, 86 de funcții de conducere în unitățile de învățământ din județ. Selecția pentru ocuparea acestor funcții, prin detașare în interesul învățământului, constă în două probe: analiza curriculumului vitae și analiza scrisorii de intenție. În ceea ce privește calendarul selecției, între 5 și 7 ianuarie 2021 vor fi analizate documentele depuse pentru funcțiile de conducere, rezultatele vor fi validate în consiliul de administrație al IȘJ Gorj și afișate pe 7 ianuarie, iar deciziile vor fi emise pe 8 ianuarie. Potrivit prevederilor legislative, pot candida pentru ocuparea uneia dintre aceste funcții persoanele care îndeplinesc următoarele condiții: au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii de studii universitare, inclusiv specializarea ,,Pedagogia învățământului primar și preșcolar, sunt membre ale Corpului național de experți în management educațional, sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminară, au cel puțin gradul didactic II în învățământ sau au dobândit titlul științific de doctor, dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativul ,,Foarte bine” acordat în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației și Cercetării ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice MEC, nu au fost sancționate disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului și nici în anul școlar în curs, în care au funcționat sau funcționează efectiv la catedră, nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, nu au avut statutul de ,,lucrător al Securității” sau ,,colaborator al Securității”, au avizul consiliului de administrație al unității de învățământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământul profesional și tehnic și au o pondere majoritară a învățământului dual, au avizul eliberat de asociațiile/fundațiile/federațiile/centrele/planurile care gestionează pluralismul educațional la nivel național, recunoscute de Comisia Națională pentru Alternative Educaționale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat sau particular care școlarizează preponderent alternative educaționale.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here