Ultima zi de înscriere la liceu

656

Astăzi, este ultima zi în care, potrivit calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2020-2021, absolvenții de gimnaziu și părinții acestora mai pot completa fișele cu opțiuni pentru admiterea la liceu. Repartizarea computerizată a elevilor va avea loc pe 10 iulie.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se poate face la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic. Candidații trebuie să completeze pe fișa de înscriere codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite, de la cea mai dorită opţiune spre cea mai puţin dorită. Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a va avea loc pe 10 iulie. Elevii vor fi repartizați în ordinea opțiunilor lor și a numărului de locuri libere la respectivele instituții de învățământ. Următoarea etapă în procesul de admitere la liceu este aceea a depunerii de către candidați a dosarelor de înscriere la unitatea de învățământ la care au fost repartizați, etapă ce se va desfășura în perioada 13 – 20 iulie. Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă. Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, documente scanate. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie. Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.
Eventualele situații speciale apărute după etapa de repartizare computerizată vor fi soluționate în perioada 22 – 24 iulie. O a doua etapă de admitere la liceu se va desfășura în perioada 24 iulie – 3 august și este dedicată candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut Evaluarea Națională.
Reamintim că media de admitere, în baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la examenul de evaluarea națională (80%) și media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here