Ultima zi de depunere a contestațiilor la concursul pentru CNEME

291

Astăzi, este ultima zi în care cadrele didactice care au participat la concursul de selecție pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional și care nu sunt mulțumite de punctajele ce le-au fost acordate în urma portofoliilor mai pot depune contestații.

Contestațiile se depun în intervalul orar 12.00 – 14.00, la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Reamintim că, conform primelor rezultate publicate, au obținut punctajul necesar pentru a  promova concursul 24 dintre cele 36 de cadre didactice din Gorj ale căror dosare au fost evaluate.  Printre acestea se numără un director și trei directori adjuncți de unități de învățământ. Dosarele pe baza cărora au fost evaluați candidații au trebuit să conțină mai multe documente, între care: curriculum vitae, redactat după modelul comun european, copii după actele de studii, cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, actul de titularizare în învățământ, adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor, adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original, adeverinţă că nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, în original, și portofoliul personal al candidatului. Contestațiile depuse de candidații nemulțumiți de punctajele acordate vor fi soluționate până pe 29 august, urmând ca listele finale cuprinzând candidații promovați să fie întocmite în cursul zilei de 30 august. Ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul național al experților în management educațional va fi emis pe 31 august. La concursul pentru constituirea CNEME a putut participa orice cadru didactic care a putut face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional, este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II, a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here