Ultima zi de depunere a contestațiilor la concursul pentru CNEME

1070

Astăzi, este ultima zi în care cadrele didactice, care au participat la selecția organizată în vederea constituirii Corpului Național de Experți în Management Educațional (CNEME), mai pot contesta punctajele obținute.

Contestațiile vor fi soluționate până pe 18 ianuarie, iar listele finale cuprinzând candidații promovați vor fi întocmite pe 19 ianuarie, urmând ca ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul Naţional de Experţi în Management Educaţional să fie emis până pe 29 ianuarie. Reamintim că, la concursul de selecție pentru dobândirea calității de membru al corpului național de experți în management educațional poate participa orice cadru didactic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educațional; este titular în învățământ și are cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor; a obținut calificativul „foarte bine“ în ultimii 4 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent; nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul național al experților în management educațional. Înainte de contestații, au obținut punctajul necesar pentru a fi declarate promovate 34 dintre cele 50 de cadre didactice din Gorj care au participat la această serie a selecției pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here