UCB Târgu-Jiu, parteneră în proiectul Absolvenţii şi Piaţa Muncii

141

ucb AS (1)Universitatea „Constantin-Brâncuşi” (UCB) din Târgu-Jiu este universitate parteneră în cadrul proiectului Absolvenţii şi Piaţa Muncii. Acesta este primul proiect naţional care urmăreşte legătura dintre studiile absolvite şi activitatea profesională.

Proiectul Absolvenţii şi Piaţa Muncii are rolul de a spori capacitatea instituţională a universităţilor de a desfăşura studii de monitorizare în mod constant. Proiectul realizează acest lucru punând la dispoziţia instituţiilor de învăţământ superior instrumente de monitorizare care să permită corelarea ofertelor de studii cu cerinţele angajatorilor. Proiectul Absolvenţii şi Piaţa Muncii are ca scop elaborarea de instrumente de monitorizare a traseului socio-profesional al absolvenţilor de învăţământ superior, pentru implementarea acestora la nivel naţional şi instituţional. Potrivit Mirabelei Tufan, purtător de cuvânt al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, „necesitatea implementării proiectului este legată de acoperirea nevoilor societăţii civile în ceea ce priveşte piaţa muncii în prezent. Printre nevoile identificate se numără: îmbunătăţirea calităţii procesului didactic, prin corelarea ofertei educaţionale, a aptitudinilor, competenţelor si abilităţilor dobândite de absolvenţii din învăţământul superior cu cerinţele pieţei muncii; existenţa informaţiilor privind evoluţia profesională, la diferite intervale de timp după absolvire, în corelaţie cu o serie de descriptori socio-biografici şi educaţionali (feedback necesar pentru îmbunătăţirea sistemului de IS); monitorizarea periodică a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor, în scopul îmbunătăţirii relevanţei ofertei educaţionale a învăţământului superior faţă de cererea pieţei muncii şi al creşterii calităţii pregătirii studenţilor; dezvoltarea şi consolidarea capacităţii instituţionale de a realiza aceste monitorizări cu caracter periodic, la intervale de timp relevante; cunoaşterea capacităţii ofertei sistemului educaţional şi corelarea acesteia cu cerinţele estimate ale pieţei muncii; fundamentarea deciziilor de la nivel naţional şi instituţional privind implementarea politicilor naţionale în domeniul ocupării forţei de muncă; responsabilizarea partenerilor sociali în probleme legate de educaţie; eficientizarea investiţiei în resursa umană (absolvenţi) reflectată prin nivelul rezultatelor sistemului de învăţământ superior”.

Obiectivul proiectului Absolvenţii şi Piaţa Muncii

Obiectivul general al proiectului Absolvenţii şi Piaţa Muncii este de a consolida rolul universităţilor în evaluarea modului în care cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite sunt suficiente pentru a permite absolvenţilor de învăţământ superior să se angajeze pe piaţa muncii, să dezvolte o afacere proprie, să continue studiile universitare şi să înveţe permanent. Studiul va urmări traseul socio-profesional imediat după absolvire şi după o perioadă considerată a fi suficientă pentru atingerea unui anumit nivel profesional şi conturarea unei percepţii individuale privind nevoile sau necesităţile profesionale şi de angajare. Cât priveşte obiectivele specifice ale proiectului, acestea presupun: identificarea competenţelor absolventului la finalizarea parcursului traseului sau educaţional; stabilirea corelaţiei dintre traseul educaţional şi competenţele dobândite şi profilul socio-biografic al absolventului; stabilirea nivelului de utilizare în cariera profesională a competenţelor dobândite de absolvent pe parcursul traseului său educaţional; dezvoltarea, pilotarea şi consolidarea instrumentelor instituţionale, la nivel naţional şi la nivel de universitate, pentru realizarea monitorizării periodice a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor de IS; promovarea şi sprijinirea abordărilor metodologice, la nivel naţional, privind realizarea studiilor de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor. Pentru Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, regăsirea în cadrul proiectului Absolvenţii şi Piaţa Muncii, în calitate de partener, este foarte importantă, dat fiind faptul că instituţia de învăţământ superior gorjeană s-a preocupat mereu de urmărirea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor săi.

Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here