UCB Târgu-Jiu, partener al proiectului ,,Împreună universităţi şi angajatori”

927

Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa în calitate de partener 2, alături de Universitatea de Vest din Timişoara (beneficiar), Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu (partener 1) şi Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava (partener 3) anunţă lansarea proiectului ,,Împreună universităţi şi angajatori. Un sistem integrat de programe educaţionale inovative” – POCU/320/6/21/121030, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii şi eficienţei învăţământului universitar terţiar şi non-academic tehnic, în acord cu cerinţele mediului socio-economic, prin implementarea unui sistem integrat de programe şi oferte educaţionale inovative, proceduri şi instrumente de asigurarea a calităţii, dezvoltat prin colaborare între universităţi şi angajatori şi dedicat formării pedagogice a cadrelor didactice şi dezvoltării competenţelor profesionale şi socio-emoţionale ale studenţilor şi cursanţilor. Grupul ţintă al proiectului include trei categorii de persoane, conforme cu trei indicatori de realizare vizaţi de competiţia de proiecte: a) personal didactic (4s106), b) studenţi din învăţământul terţiar universitar (4s100.1) şi cursanţi din învăţământul terţiar non-universitar (4s100.2). De-a lungul celor 30 de luni de implementare a proiectului vor fi elaborate şi ofertate, într-un parteneriat transnaţional, peste 20 de programe şi activităţi de formare, dedicate atât cadrelor didactice, cât şi studenţilor. Dezvoltarea şi implementarea acestor activităţi de formare vor aduce împreună experţi din mediul universitar (naţional şi internaţional), precum şi persoane resursă din cadrul angajatorilor.Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here