UCB Târgu-Jiu organizează astăzi o nouă ediţie a Sesiunii ECOSTUDENT

706

Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu va organiza, astăzi, cea de-a XIII-a ediţie a Sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti ECOSTUDENT cu scopul de a promova rezultatele cercetării științifice studențești, de a identifica, pregăti, stimula şi valorifica potenţialul tinerilor capabili de performanţe.

Promovarea și susținerea participării tinerilor la sesiuni de comunicări științifice are la bază considerentul că investiţia în capitalul uman este esenţială pentru o societate sustenabilă şi are drept efect conturarea unor categorii de tineri care să aibă o percepţie reală a exigenţelor noii societăţi, iar organizatorii și-au propus să ofere cadrul unor dezbateri științifice relevante care vor stimula, cu certitudine, dezvoltarea personală şi profesională a studenţilor, noi idei de colaborare şi de cercetare în domeniul ştiinţelor economice.
Recompensarea efortului depus de tineri în procesul instructiv-educativ constituie o puternică motivaţie pentru cei în cauză, de a continua în acelaşi mod activitatea profesională, iar pentru ceilalţi, colegi sau apropiaţi, constituie exemple stimulative.
În acest sens vor fi oferite de universitate certificate de participare, iar S.C. Artego S.A. și Banca Română pentru Dezvoltare vor acorda premii în bani celor mai bune lucrări prezentate în cadrul conferinței. De asemenea, vor fi oferite două vouchere pentru activități montane și de agrement sub îndrumarea unei echipe de profesioniști de către Gorj Aventura, iar Vel Pitar va oferi participanților produse de patiserie.
La acest eveniment ştiinţific şi-au anunţat participarea studenţi din diferite centre universitare din ţară precum: Bucureşti, Timișoara, Ploiești, Constanța, Craiova, Petroșani şi Târgu-Jiu. Au fost acceptate spre susţinere în cadrul sesiunii 46 comunicări ştiinţifice, iar cele mai relevante vor fi publicate în revista de cercetare ştiinţifică a studenţilor economişti ECOSTUDENT.
Facultatea de Ştiinţe Economice adresează o invitaţie de a participa la conferinţă tuturor celor care consideră că pot susţine demersul întreprins: specialişti din toate domeniile de activitate, reprezentanţi ai instituţiilor publice, ONG-urilor şi mediului de afaceri, considerând că numai în echipă putem construi fundaţia unui viitor sigur şi prosper, iar responsabilitatea ne revine tuturor.
Obiectivul organizării Sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti ECOSTUDENT se încadrează în obiectivul declarat al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, acela de a stimula interesul tinerilor pentru cercetarea științifică și de a creşte vizibilitatea pe plan naţional şi internaţional.
Pentru întocmirea lucrărilor, studenţii au avut la dispoziţie următoarele domenii: 1. Economie aplicată şi Administrarea Afacerilor; 2. Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică; 3. Management – Marketing; 4. Finanţe, Bănci şi Contabilitate; 5. Dezvoltare durabilă şi responsabilitate socială.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here