UCB Târgu-Jiu finalizează proiectul: “Creşterea calităţii programelor universitare de licenţă şi masterat în energetică”!

295

Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, prin Facultatea de Inginerie şi Dezvoltare Durabilă a iniţiat în urmă cu un an şi jumătate Proiectul POSDRU/156/1.2/G/139265: “Creşterea calităţii programelor universitare de licenţă şi masterat în energetică”, durata acestuia fiind de 18 luni (14 Mai 2014 – 14 Noiembrie 2015), cu o valoare eligibilă de 2.032.969,56 lei şi având axa prioritară: “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. Propunându-şi ca obiectiv general extinderea oportunităţilor de învăţare şi promovare a inovării în învăţământul superior, prin amplificarea utilizării TIC în activităţile de predare/învăţare, acest proiect, avându-l ca Manager pe domnul Conf.univ.dr.ing. POPESCU CRISTINEL a urmărit şi consolidarea cooperării între mediul universitar şi mediul de afaceri, pentru o mai bună corelare a învăţământului superior cu piaţa muncii, prin îmbunătăţirea/adaptarea programelor de studii, respectiv dezvoltarea/adaptarea curriculum-ului universitar. Aşa cum a menţionat însuşi managerul proiectului, chiar din ziua lansării sale, s-au avut în vedere ca obiective specifice /operaţionale ale proiectului: adaptarea/îmbunătăţirea a 3 programe universitare de studii şi dezvoltarea/adaptarea de curriculum universitar în domeniul inginerie energetică, extinderea oportunităţilor de învăţare şi promovarea inovării în învăţământul superior, prin organizarea şi dotarea unui laborator didactic, utilizat ca instrument educaţional în activitatea de predare-învăţare la nivelul celor 3 programe de studii adaptate/îmbunătăţite. S-a urmărit creşterea capacităţii instituţiei de a furniza programe de studii mai bune, adaptate cerinţelor în schimbare ale pieţei muncii, prin organizarea de sesiuni de instruire “Training for trainers” pentru personalul universitar implicat în dezvoltarea programelor universitare, pentru membrii comisiilor/structurilor de conducere din universitate şi membrii comisiilor de asigurare a calităţii la nivel universitar. De asemenea, s-a avut în vedere consolidarea implicării comunităţii de afaceri în sistemul de învăţământ superior, cu efecte pozitive pe termen lung, în vederea corelării programelor de studii la cerinţele pieţei şi a unor oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe piaţa muncii a studenţilor, prin organizarea a trei comunităţi de practică pe domeniul inginerie energetică. La stabilirea echipei proiectului au fost luate în considerare criterii bazate pe competenţa şi experienţa profesională a celor interesaţi, disponibilitatea de implicare în activităţi, fără a se ţine cont de alte criterii, decât cele strict profesionale: vechime în exercitarea profesiei, studii, domeniu de expertiză, egalitatea de şanse asigurând accesul nediscriminatoriu la activităţi pentru toate persoanele cuprinse în anumite secţiuni specifice în care a fost promovată egalitatea de şanse şi de gen pentru toţi factorii interesaţi: personalul universităţii, studenţi, insistându-se asupra drepturilor pe care le au fiecare, precum şi asupra măsurilor adoptate pentru respectarea lor. În concluzie, scopul proiectului de a avea studenţi, viitori actori pe piaţa muncii, mai bine pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi viitoare ale pieţei muncii şi pentru a-şi asuma responsabilitatea dezvoltării economice şi sociale a fost atins. Să mai precizăm că în contextul interacţiunii crescânde dintre nivelul de pregătire a forţei de muncă şi dezvoltarea sustenabilă a economiei, proiectul a condus direct la creşterea nivelului de dezvoltare şi competitivitate a zonelor din care au provenit studenţii beneficiari ai activităţilor prevăzute, fiind promovate şi noi tehnologii ale informaţiei, prin utilizarea fluxurilor informaţionale în cadrul activităţilor didactice de predare-învăţare, prin aplicaţii informatice dedicate, PC-uri, materiale în format electronic, video-proiector, tehnologia informaţională devenind un mijloc didactic esenţial pentru îmbunătăţirea calităţii predării şi ameliorarea procesului instructiv-educativ.
În zilele de 26 şi 27 noiembrie, de 2 şi 3 decembrie 2015 au fost organizate întâlniri de lucru la care au participat studenţi, cadre didactice, reprezentanţi ai agenţilor economici din județul Gorj şi s-au clarificat o serie de aspecte referitoare la pregătirea şi asigurarea competenţelor studenţilor în vederea inserţiei pe piaţa muncii. De asemenea, în cadrul activităţii intitulată: “Înfiinţarea a trei comunităţi de practică pe domeniul Inginerie energetică –una pe fiecare program de studiu” s-au organizat work-shop-uri interdisciplinare urmate de vizite în companii reprezentative pentru domeniul Inginerie energetică, ultimul work-shop fiind cel din zilele de 8 şi 9 decembrie 2015, de la Complexul Energetic Rovinari, Complexul Energetic Turceni şi CEZ Distribuţie Tg. Jiu, unde studenţii au avut întâlniri cu specialiştii din domeniile respective şi au avut posibilitatea să viziteze diferite puncte de lucru, clarificând o serie de aspecte şi probleme din domenii de specialitate. Mâine, 11 decembrie 2015, la Facultatea de Inginerie şi Dezvoltare Durabilă se desfăşoară conferinţa de presă de încheiere a proiectului, în care vor fi prezentate rezultatele implementării sale.
Prof. univ. dr. Gheorghe Gămăneci

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here