UCB lansează proiectul „Acum facem practică”

278

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, în parteneriat cu Endurance – Olanda, Consiliul Judeţean Gorj şi Fundaţia Institutul Universitar „Constantin Brâncuşi” organizează, astăzi, 2 iulie 2014, Conferinţa de lansare a proiectului POSDRU/161/2.1/G/138515 cu titlul „Acum facem practică”, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Evenimentul are loc în Amfiteatrul Facultăţii de Inginerie, începând cu ora 09:30.

Perioada de implementare a proiectului „Acum facem practică” este de 18 luni, începând cu data de 29.04.2014. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.975.846,86 lei. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea convergenţei dintre formarea universitară şi viaţa activă pentru 360 de studenţi, prin furnizarea unui program integrat de servicii de orientare şi consiliere profesională, organizarea şi accesul simplificat la stagii de practică de înalt nivel calitativ la agenţi economici naţionali şi internaţionali.

Grup ţintă şi beneficii ale proiectului
Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este constituit din 120 studenţi, de la fiecare din cele trei componente ale Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative şi Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor. „Beneficiile pentru grupul ţintă sunt: consiliere şi orientare profesională prin întâlniri faţă-în-faţă prin înfiinţarea biroului de furnizare a serviciilor de orientare şi consiliere profesională şi a unei platforme online pentru e-consiliere şi e-mentoring; stagii de practică la firme de prestigiu din ţară şi străinătate – 10% din studenţi vor fi selectaţi pentru a urma un stagiu de practică în Olanda, cu sprijinul/asistenţa partenerului ENDURANCE; premii – 10% vor fi premiaţi pentru rezultatele deosebite obţinute pe parcursul programului de practică”, precizează Andreea Văduva, purtătorul de cuvânt al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here