UCB facilitează accesul studenţilor pe piaţa muncii

118

Universitatea „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu-Jiu a găzduit conferinţa de lansare a proiectului „Centre Economice: Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă în domeniul economic”. În cadrul proiectului, 450 de studenţi vor fi pregătiţi pentru accesul pe piaţa muncii. Pregătirea lor se face în trei serii.

Proiectul „Centre Economice: Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă în domeniul economic” este derulat de MECTS în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii regional: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, companiile Novensys Corporation şi Media One. „Proiectul îşi propune formarea a 450 de studenţi în toate cele trei centre, în trei serii. Vor fi 150 de studenţi pe serie, câte 50 în fiecare universitate. Sunt studenţi în anii terminali, în special Marketing şi Management”, a precizat managerul de proiect.
Lansarea proiectului „Centre Economice: Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă în domeniul economic” a reunit la Târgu-Jiu tutori, studenţi, agenţi economici, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS).

Teoria, corelată cu cerinţele pieţei muncii
Gândit ca un exerciţiu extrem de ambiţios prin activităţile sale complexe, proiectul pilot „Centre economice” îşi propune în principal corelarea cunoştinţelor teoretice acumulate în timpul studiilor superioare cu cerinţele pieţei muncii. Astfel, studenţii care urmează specializări din domeniile marketing, management, inginerie economică şi administrarea afacerilor aflaţi în situaţia de tranziţie de la şcoală la piaţa muncii, vor putea obţine aptitudinile necesare şi îşi vor putea îmbunătăţi competenţele prin intermediul unui produs software dezvoltat în cadrul acestui proiect şi găzduit de laboratoarele astfel create, dar şi prin participarea la stagii de practică în cadrul unor operatori economici ai căror reprezentanţi vor fi, de asemenea, formaţi cu rol de tutori în vederea instruirii şi orientării studenţilor în tranziţia la viaţa activă.
Cei mai importanţi beneficiari ai acestui proiect sunt studenţii, aceştia dobândind competenţe semnificative prin simularea unor activităţi solicitate de piaţa muncii în cadrul unor laboratoare specifice de orientare pentru cariera în domeniul economic. Beneficii vor avea şi universităţile implicate în proiect, care vor putea obţine experienţe relevante pentru îmbunătăţirea ofertelor educaţionale construite pe abilităţi de muncă, vor avea acces la un sistem de comunicare eficient cu alte universităţi, cu mediul de afaceri şi cu alte entităţi interesate, îşi vor putea extinde baza materială şi vor putea astfel oferi studenţilor noi oportunităţi de pregătire adaptate în mod efectiv cerinţelor reale ale pieţei.
Proiectul „CENTRE ECONOMICE” se derulează timp de 3 ani şi este relevant pentru obiectivul POS DRU, axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 20.884.101,70 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată de AMPOSDRU reprezintă echivalentul a 85%, respectiv 17.394.243,34 lei.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here