Treisprezece ani de la întronizarea ÎPS Părinte dr. IRINEU în demnitatea de Mitropolit al Olteniei! – ,,Alegerea mea ca Întâistătător al Mitropoliei Olteniei este o rânduială divină”!

559

Înaltpreasfinţite Părinte Ierarh, Acad. Dr. IRINEU, astăzi, 27 iulie 2021, se împlinesc treisprezece ani de susţinută demnitate misionară şi pastorală, de osteneală întru vrednică slujire Arhierească în demnitatea de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, ceea ce mă determină să mă adresez cu mult respect unui om de o mare cultură teologică, pe bună dreptate respectat, mai ales că toţi credincioşii sau mai puţin credincioşii trăitori în Oltenia, împreună cu episcopii şi înalţii slujitori ai altarului, preoţi ai bisericilor parohiale şi ai bisericilor mănăstireşti, mireni de toate vârstele şi de toate profesiile, cu toţi vă adresează gânduri frumoase şi urări de sănătate, de îndelungă slujire spre Slava Lui Dumnezeu, pentru că toţi, astăzi, în condiţii de criză sanitară planetară, ne adresăm plini de recunoştinţă Ierarhului care a dat o notă distinctă Eparhiei «Valahiei Mici», remarcându-se în aceşti ani ca un strălucit om de cultură! Pentru că sunteţi un strălucit autor de cărţi de referinţă în domeniul Dogmaticii, mereu invocând cu fervoare Chipul strălucitor al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în spiritul Slavei Împăratului Ceresc, Mângâietorul şi Duhul Adevărului «care pretutindenea este şi pe toate le împlineşte» spre mântuirea neamului omenesc!

,,Lucrul important este ca noi să participăm la binele și la viața credincioșilor pentru că ei sunt confrații noștri”!
Înaltpreasfinţia Voastră, ştim prea bine că alegerea Arhieriei Voastre ca ,,Întâistătător al Mitropoliei Olteniei este o rânduială divină” şi, ca urmare, aş dori ca în acest mesaj plin de patetism înălţător şi evocator să nu mă refer la datele biografice ale Arhieriei Voastre, legate de studiile şi de titlurile onorifice şi de înaltă ţinută academică pe care le-aţi obţinut în decursul celor aproape 64 de ani de viaţă, pentru că în mintea şi în sufletul oamenilor sunteţi şi veţi rămâne înscris ca un mare teolog înzestrat cu harul scrierilor nemuritoare şi cu talantul inconfundabil al creatorului de învăţătură pilduitoare, cunoscut, apreciat şi respectat în ţară şi peste hotarele ţării, un pedagog desăvârşit al moralei creştine, îndrumătorul care merită cu prisosinţă preţuirea şi respectul pe deplin meritate ale unui slujitor de referinţă al Bisericii Ortodoxe Române, un îndrumător neobosit şi un mărturisitor al Slavei Bunului şi Atotputernicului Dumnezeu!

,,Noi ne-am rugat la Bunul Dumnezeu ca oamenii de știință să primească luminare și să realizeze un vaccin, pentru ca oamenii să poată scăpa mai ușor de această pandemie”!
Înaltpreasfinţite Părinte Dr. IRINEU, în anii studenţiei mele la Facultatea de Sociologie (1971-1975), am avut şansa deosebită să citesc şi să aprofundez cartea lui Radovan Richta: «Civilizaţia la răscruce», apărută în anul 1970, deci cu o jumătate de veac în urmă, o lucrare care m-a impesionat şi a marcat substanţial modul meu de a privi lumea, dar, astăzi, «răscrucea» la care se află lumea în care trăim prevesteşte semne apocaliptice, mai ales că în acest context, de multe ori, ne este prezentată o lume post-apocaliptică la care s-a ajuns în urma infectării populației cu un virus care a transformat oamenii ce întruchipează făpturi create de către Dumnezeu în acele hidoase creaturi agresive care seamănă cu dezinvoltură psihoza morţii şi a fricii de moarte! Pentru că lumea devine o «distopie», chiar dacă unii oameni cu frică de Dumnezeu au reușit să se mențină sănătoși, destul de integri în plan psihic și luptă pentru supraviețuire! Distopiile sau creaţiile imaginare legate de evenimentele care distrug civilizaţia sunt opuse utopiilor, gen «Cetatea Soarelui», a lui Tommaso Campanella, pentru că aceste distopii reproduc scenariul terifiant al luptei umanității pentru a supraviețui în faţa unor pericole iminente, apocaliptice, care au șanse foarte mari să se materializeze în viitorul nu foarte îndepărtat! Apreciem cu mult respect cuvintele de îmbărbătare pe care le adresaţi oamenilor, atunci când spuneţi: ,,Noi ne-am rugat la Bunul Dumnezeu ca oamenii de știință să primească luminare și să realizeze un vaccin, pentru ca oamenii să poată scăpa mai ușor de această pandemie. Evident că se vor realiza multe prin acest vaccin și noi ne rugăm acum să nu aibă reacții adverse! Nu aș putea să spun că viața își va relua chiar cursul de dinainte, dar, în mod sigur, va fi o viață nouă, conștientă și oamenii se vor bucura în libertate, dar libertate în bine, nu în rău! Cel care se vaccinează și cu credință, nu va avea de regretat absolut nimic! Nu știu în acest moment cum ne vom organiza, vom decide atunci, dar o vom face! Lucrul important este ca noi să participăm la binele și la viața credincioșilor, pentru că ei sunt confrații noștri. Și Dumnezeu iubește toți oamenii”!

,,Nu aș putea să spun că viața își va relua chiar cursul de dinainte, dar, în mod sigur, va fi o viață nouă, conștientă și oamenii se vor bucura în libertate”!
Înaltpreasfinţia Voastră, chiar dacă astăzi marcăm un moment jubiliar, care trebuie să ne bucure şi să ne aducă mai multă încredere în viaţa de zi cu zi, cei care au regizat şi regizează în continuare actuala criză pandemică pornesc de la faptul că populaţia globului creşte într-un ritm ameţitor, chiar dacă în Europa se tot vorbeşte, pe baza unor date concrete, de îmbătrânire şi declin demografic, deoarece populaţia globală ar putea ajunge la 11 miliarde de locuitori în anul 2100, conform proiecţiei realizate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, în pofida faptului că se vorbeşte despre natalitatea în scădere în tot mai multe ţări. Totodată, creşterea speranţei de viaţă şi scăderea ratei fertilităţii duc la îmbătrânirea populaţiei globale, iar numărul locuitorilor este în scădere în din ce în ce mai multe state, arată raportul Departamentului pentru Afaceri Economice şi Sociale al ONU. Până în 2050, este prognozat ca numărul locuitorilor planetei să crească la 9,7 miliarde, de la 7,7 miliarde în 2019, mai ales că o serie de ţări, cum sunt: India, Nigeria, Pakistan, Republica Democrată Congo, Etiopia, Tanzania, Indonezia, Egipt şi SUA, vor contribui cu peste jumătate din creşterea prognozată până în anul 2050. Iată, între anii 2010 şi 2020, migraţia a constituit un factor major în modificările demografice din unele state, iar criza pandemică a fost declanşată tocmai pentru a stopa fluxurile migratoare, cu toate că în ţări precum: Germania, Ungaria, Rusia, Italia şi Japonia numărul imigranţilor este aşteptat să compenseze scăderea demografică determinată de sporul natural negativ, mai indică raportul ONU. Ceea ce devine şi mai grav este faptul că, în ultimă instanţă, creşterea populaţiei atrage după sine şi probleme legate de alimentaţie şi de accesul la surse de apă potabilă, iar, pentru a fi evitată o criză majoră, unii oameni de ştiinţă propun schimbări substanţiale în ceea ce priveşte regimul alimentar. Până în 2030, cererea de alimente va creşte cu 50% şi cea de apă cu 30%, astfel că în jurul acestei date, populaţia globului se va confrunta cu o lipsă semnificativă de hrană!

,,Dumnezeu iubește toți oamenii”!
Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit Dr. IRINEU, sper că nu v-am nedumerit cu aceste ultime semnale de alarmă cu privire la viitorul civilizaţiei noastre, de aceea vă propun să vă gândiţi la o carte minunată despre ceea ce ar putea să reprezinte în viitor «Iconomia plinirii vremilor în Iisus Hristos», dar după criza pandemică, pentru că numai BUNUL ŞI ATOTPUTERNICUL DUMNEZEU, întotdeauna, ne mântuieşte cu Pronia Sa divină! VĂ MULŢUMESC din inimă pentru faptul că aţi primit acest mesaj, de aceea, vă dorim să aveţi MULTĂ SĂNĂTATE, cu îndelungă slujire Arhierească în Sinodul Bisericii Ortodoxe Române!
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here