Trei unități de învățământ din Târgu-Jiu, centre de concurs pentru Titularizare

701

Trei unități școlare din municipiul Târgu-Jiu vor fi anul acesta centre de concurs pentru proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar. Este vorba despre Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu”, Colegiul Tehnic Nr. 2 și Liceul cu Program Sportiv. Repartizarea candidaților în sălile de concurs va fi afișată, astăzi, la avizierul unităților școlare în care se organizează proba scrisă.

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj a stabilit ca la centrul de concurs de la Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu să susțină proba scrisă candidații înscriși la disciplinele: Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii, Educație fizică și sport, Religie ortodoxă, Alimentație publică, Educație muzicală, Fizică, Mecanică, Electrotehnică, Electromecanică, Educație Tehnologică, Limba și literatura franceză, Economie și educație antreprenorială, Transporturi (maiștri instructori), Electrotehnică, Electromecanică, Energetică (maiștri instructori), Turism și servicii și Kinetoterapie. La centrul de concurs de la Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu-Jiu sunt așteptați candidații înscriși la disciplinele: Limba și literatura română, Limba și literatura engleză, Informatică și tehnologia informației, Psihopedagogie specială, Arta actorului, Industrie alimentară (maiștri instructori), Arte vizuale (Educație plastică/Educație vizuală), Educație muzicală specializată, Protecția mediului, Cultură civică și educație socială, Consiliere psihopedagogică, Chimie și Economic, administrativ, poștă. Cel de-al treilea și ultim centru de concurs, cel de la Liceul cu Program Sportiv Târgu-Jiu, a fost rezervat pentru candidații înscriși la disciplinele: Limba și literatura română, elemente de pedagogie școlară și elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învățământul primar, Matematică, Construcții, Istorie, Geografie, Filosofie și Logică, argumentare și comunicare, Mecanică (maiștri instructori), Biologie, Turism (maiștri instructori, Veterinar, Poșta (maiștri instructori), Electronică, automatizări, telecomunicații și Farmacie (maiștri instructori).

Ora de începere a probei scrise, modificată
Anul acesta, proba scrisă din cadrul concursului de Titularizare se va desfășura pe data de 29 iulie. Spre deosebire de anii precedenți însă, examenul nu va mai începe la ora 10.00, ci la ora 09.00. ,,Având în vedere prognoza meteo pentru data de 29 iulie 2020 și contextul epidemiologic actual, lund în considerare și faptul că toate probele scrise susținute de elevi în cadrul examenelor naționale au început la 9.00, în data de 29 iulie 2020 proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020, se va desfășura tot începând cu 9.00. Astfel, în data de 29 iulie 2020 accesul candidaților în sălile de concurs va fi permis până la 8.15. Președinții comisiilor din centrele de concurs vor organiza activitatea Centrului asigurând verificarea identității candidaților, instructajul acestora, multiplicarea subiectelor astfel încât la 9.00 plicurile sigilate cu subiecte să se poată desface în prezența candidaților”, se arată într-un document trimis de către Ministerul Educației și Cercetării inspectoratelor școlare. Reamintim că, anul acesta, la examenul de Titularizare s-au înscris aproape 500 de candidați din Gorj, la nivelul județului nostru fiind însă scoase la concurs doar 11 posturi pentru angajare pe perioadă nedeterminată, 60 de posturi pentru angajare pe perioadă determinată și 168 de posturi incomplete. Primele rezultate vor fi afișate pe 4 august. Contestațiile vor fi depuse în perioada 4-5 august, iar în data de 11 august vor fi afișate rezultatele finale. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată, candidații trebuie să obţină minimum nota 7 la proba scrisă.Pentru angajarea pe perioada determinată, candidații trebuie să obţină minimum nota 5 la proba scrisă. Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afișată pentru concurs, cu respectarea condițiilor Metodologiei. În cazul notelor egale obținute la proba scrisă, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate au, în ordine: candidații cuprinși în programe recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfășura activități didactice în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, candidații cu domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă), candidații care au dobândit gradul didactic I, candidații care au dobândit gradul didactic II, candidații care au dobândit definitivarea în învățământ, candidații cu media de departajare cea mai mare, candidații cu media cea mai mare obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice. Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră se face în perioada 14-21 august 2020.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here