Trei posturi vacante, la Colegiul Auto „Traian Vuia” Târgu-Jiu

509

Colegiul Auto „Traian Vuia” Târgu-Jiu a scos la concurs trei posturi vacante, unul de îngrijitoare curăţenie, unul de casier-magaziner şi unul de muncitor calificat – bucătar.

Pentru postul de îngrijitoare curăţenie se cer minimum opt clase, pentru cel de casier magaziner studii superioare şi vechime în domeniu minimum opt ani, iar pentru cel de muncitor calificat – bucătar studii de medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat, sau curs de calificare şi vechime în câmpul muncii de 15 ani. Cei care doresc să participe la concurs trebuie să depună în perioada 27 octombrie – 9 noiembrie, între orele 10.00 – 14.00, la secretariatul Colegiului Auto „Traian Vuia” Târgu-Jiu, un dosar care va conţine următoarele documente: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, copiile documentelor care să arate nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă REVISAL care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, adeverinţă medicală care să arate starea de sănătate corespunzătoare postului, eliberată de către medicul de familie, curriculum vitae, precum şi alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. Examenul se va organiza la sediul Colegiului Auto „Traian Vuia”, după următorul calendar: verificarea şi validarea dosarelor de înscriere – 10 noiembrie 2015, depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere – 11 noiembrie 2015, afişarea rezultatelor după contestaţii – 11 noiembrie, proba scrisă – 18 noiembrie, interviu – 18 noiembrie, afişarea rezultatelor, depunerea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale – 19 noiembrie.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here