Trei posturi de medici specialiști, scoase la concurs de SJU Târgu-Jiu, pe secțiile Medicină Internă, Ginecologie și Anatomie Patologică

753

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu are nevoie acută de medici, astfel că a demarat organizarea unui nou concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: 1 post cu normă întreagă de medic specialist specialitatea pneumologie la Compartiment Pneumologie din cadrul Secției Medicină Internă I; 1 post cu normă întreagă de medic specialist specialitatea obstetrică-ginecologie pentru Secția Obstetrică-Ginecologie; 1 post cu normă întreagă de medic specialist specialitatea anatomie patologică pentru Serviciul Anatomie Patologică.

Înscrierile se pot face până la mijlocul acestei luni, la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, Serviciul RUONS din Strada Progresului nr. 18, achitând în prealabil și taxa de concurs de 150 de lei. Candidații vor depune la sediul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu un dosar cuprinzând următoarele acte: cererea în care se menționează postul pentru care dorește să candideze; copia xerox a diplomei de licență și adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional; copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viză pe anul în curs; dovadă sau înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (l) lit. e) și f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; acte doveditoare pentru calcularea punctajului; cazier judiciar în original; certificat medical format A 5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; chitanța de plată a taxei de concurs; copie a actului de identitate în termen de valabilitate; copie documente privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească etc.). Originalele actelor se prezintă la depunerea dosarului pentru conformitate cu exemplarele xerocopiate depuse la dosar.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here