Trei noi angajaţi pentru directorul Mănescu de la Cadastru

512

Trei noi posturi vacante au fost scoase recent la concurs de către conducerea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Gorj, instituţie condusă de Marius Mănescu.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie, repartizate pentru implementarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, după cum urmează: asistent registrator, treapta II; consilier cadastru debutant. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru asistent registrator principal – studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în muncă de minimum 6 luni, posesor permis de conducere categoria R, de minimum 5 ani; pentru postul de consilier cadastru debutant – studii universitare de licenţă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă specializarea cadastru, geodezie, topografie, topografic minieră, măsurători terestre, posesor permis de conducere categoria B, de minimum 5 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 februarie 2017, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 22 februarie 2017 – proba scrisă; 27 februarie 2017 – proba interviu.
Tot instituţia condusă de Marius Mănescu mai are în derulare un alt concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere, vacante, de şef birou gradul II – Biroul juridic, resurse umane, secretariat şi petiţii. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: deţinerea de studii universitare de licenţă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă – specializarea drept; vechime în specialitate – minimum 6 ani şi 6 luni. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 februarie 2017, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 23 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 28 februarie 2017, ora 10.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concursurile demarate pentru ocuparea posturilor amintite mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here