Traian Băsescu – un grobian în gunoiul necuviinţei

348

BaseDespotismul, tirania, grobianismul fac parte din aceeaşi târnă a abuzurilor şi necuviinţei, a mitocanilor şi batjocoritorilor de neam şi ţară. Gunoaiele conduc, călcând în picioare demnitatea şi vrerea de libertate a unui popor. Sceptrul a deveni ştreang şi lacrimi, atacă demnitatea şi morala, anulează sentimentele stimei şi respectului, empatiei, credinţei şi legalităţii.

Traian Băsescu şi camarila însoţitoare cultivă gândirea şi spiritul altruist, violează judecata, libertatea, dreptatea. Aceşti netrebnici îşi bat joc de noi şi ţara noastră, sunt vestitorii puterii brutale şi violenţei substituită dreptului. Profund şi persuasiv M. Kogălniceanu denunţa: „Despotismul cu toate vicleşugurile sale îşi are nepăsarea şi securitatea sa; acestea însă sunt asemine cu acel ceas care este înaintea furtunii”. Despotul vaporean decretează că n-are nevoie de aprobarea nimănui în arbitrariul şi vicleniile pe care banditeşte ni le toarnă în cale. După ce trage un hă-hă-it de psihopat deşucheatul marinar dispune întâlniri cu ziariştii, cu oamenii de afaceri, cu oamenii de afaceri, cu liderii partidelor din Opoziţie şi obedienţii Puterii, pentru a-şi spune ofurile şi implicit pentru a-şi ticlui ura faţă de ţară pe care a înfundat-o în mlaştina insuportabilă a desperării şi degradării. Din expozeurile acestui grobian am memorat trei afirmaţii care pun în evidenţă nimicnicia acestui neghiob. A spus tiranul Zeus-Băse că el nu face educaţie politicienilor şi nimănui. Corect glăsuieşte stupidul! Nu ştiu cine-şi poate imagina o relaţie prietenoasă între ineptul Băselu şi „bunele maniere”. Circarul nu ştie că, pentru a face educaţie altora, întâi trebuie s-o ai şi apoi să ştii cum se face. Acest rău-făcător calcă cu bocancii înveliţi în gunoi şi balegă tot ce se numeşte deontologie, bună-purtare, civism şi datatorii legale, constituţionale şi morale ce trebuie obiectivate. Afirmaţia secundară a timonierului Băselu a fost un răspuns dat celor care l-au învinuit că s-a dus la Bruxelles şi a angajat România în salvarea euro (România nu face parte din „zona euro” a UE), deşi n-a avut vreun mandat în legătură cu poziţia acestei ţări de propusul acord interguvernamental. Zeus – Băse a glăsuit, invocând articolul 80 din Constituţie: „Nu am nevoie de aprobarea nimănui pentru a-mi exercita mandatul”. „Gura păcătosului adevăr grăieşte”, numai că ticălosul hermeneutizează „cum vrea muşchii lui”, articolul 80 care prevede: „Preşedintele României reprezintă statul român” – nicidecum că el ar avea dreptul să angajeze ţara prin acorduri interguvernamentale. Că preşedintele României nu e de capul lui arată şi alte articole din Constituţie. De pildă, articolul 91, referitor la atribuţiile în domeniul politicii externe, stipulează că: 1. Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele României, negociate de Guvern, şi le supune spre aprobare Parlamentului, într-un termen rezonabil”. Mai mult, despre limitarea puterilor preşedintelui vorbeşte şi articolul 100, unde se spune că anumite decrete ale acestuia trebuie contrasemnate de premier. Lesne de înţeles că ceea ce a făcut deşucheatul vaporean, angajând România într-un acord interguvernamental depăşeşte limitele „mandatului” său. Iar bădărănia cu care mitocanul îşi afirmă dreptul de a face ce vrea într-o republică parlamentară pluripartidistă este de neacceptat – decât dacă descoperim că marea masă a cetăţenilor nu doreşte democraţie, ci dictatură. Sper că se vor obiectiva vorbele lui V. Branişte: „Tirania şi brutalitatea totdeauna au purtat în sân germenele pieirii proprii”. Este superfluu să mai dovedim că Zeus-Băse are un apărător cu renume de Bulă, tolomacul specialist în drept neconstituţional, vestitul cosaş din Răchiţele, care a încercat să justifice angajamentul răufăcătorului Zeus prin prestaţia similară a lui Sarkozy. Ceea ce probabil încă n-a aflat Bulă-Boc este că, prin Constituţie, Franţa este republică semiprezidenţială, iar România – nu. Al treilea enunţ, marca Băselu, a fost că, în cursul discuţiei cu partidele, a constatat că acestea „au încercat să-şi rezolve mici probleme din disputele lor curente, ba cu comasarea alegerilor, ba cu revizuirea Constituţiei, ba cu data referendumului, ba cu guvern de tehnocraţi. Parşiv şi viclean cebăluitul acesta de Băselu. Observaţi, vă rog, dispreţul „suveran” al acestui nemernic, toate astea sunt „mici probleme” faţă de covârşitor de importantele probleme antiromâneşti pentru a căror implementare el demenţial pleadează. De fapt, toate aceste „mici probleme” şi altele asemenea, au fost „lansate” de Zeus-Băse însuşi, iar acum, după ce a aruncat piatra în baltă şi liderii de partid s-au scufundat s-o găsească, tot perfidul Zeus e cel pe care nu-l interesează asemenea fleacuri. Am mai scris că pentru mult prea mulţi cetăţeni români încălcarea Constituţiei este o chestiune nesemnificativă, în condiţiile în care preocupările lor principale sunt altele, iar „agenda cotidiană” le e aglomerată cu griji de azi pe mâine. Păi, tocmai de-aia! Tocmai că în majoritatea alegătorilor stau, ca şi calul, cu capu-n traista cu ovăz şi nu sunt interesaţi de viitorul de poimâine, adică de cel care va pune ovăzu-n traistă. Încălcarea Constituţiei deschide calea îndepărtării şi demolării civilizaţiei materiale şi spirituale a României, stopării progresului şi instalării definitive a sărăciei şi foamei, a lipsei de perspective socio-economice. Este de înţeles că, dacă, după toate câte le-a făcut până-n 2009, a fost totuşi reales de mai bine de jumătate din electoratul care s-a prezentat la vot, este de ajuns şi firesc ca Zeus-Băse s-o facă pe arogantul împeliţat şi să decreteze bombastic că n-are nevoie de aprobarea nimănui ca să facă ce vrea în România. Asculţi, citeşti şi te cruceşti! Neica Băselu nu este capabil să realizeze cât este de pârdalnic, impostor şi ignorant. Prostia nu-l lasă pe grobianul vaporean cu răul, urâtul şi nenorocirea. Prostia şi despotismul dezmăţatului Băselu n-au limite, se întâlnesc pe toate cărările, în casa fiecăruia dintre noi. Este o lepădătură Băselu acesta!

Prof. univ. dr. Grigore Drondoe

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here