Titularizare 2021: Note între 1,2 și 10 în Gorj. Mai puțin de jumătate dintre candidați au reușit să obțină note peste 7

663

Primele rezultate obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2021 au fost publicate ieri, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro. În Gorj, doar 47% dintre candidați au reușit să obțină cel puțin nota 7, necesară pentru titularizare. Avem candidați cu nota 10, dar și profesori care nu au reușit să obțină nici măcar nota 2 la proba scrisă.

Conform datelor publicate de Ministerul Educației, la nivelul județului nostru, în urma evaluării lucrărilor candidaților care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, s-au înregistrat 74 de note între 1,01 și 4,99, 133 de note între 5 și 6.99, 147 de note între 7 și 9.99 și două note de 10. Lucrările a patru candidați au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei. Notele de 10 au fost obținute de Mogoșanu Mihaela Violeta și Șoșoi Georgiana; în cazul ambelor candidate, disciplina de examen la proba scrisă a fost Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii.

7 candidați cu note sub 2
20 dintre candidații care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar au obținut note sub 3. Șapte dintre aceștia nu au reușit să ia nici măcar nota 2. Cinci dintre ei au susținut proba scrisă la Educație fizică și sport, iar doi la Limba și literatura română. Cea mai mică notă obținută de un candidat din Gorj este 1.2.

Cele mai slabe rezultate din ultimii 5 ani
La nivel național, rata notelor peste 7 obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 44,47% (în scădere, față de rezultatele consemnate în ultimii patru ani: 58,66% în 2020, 46,86% în 2019, 47,40% în 2018, respectiv 45,73% în 2017). Procentul notelor între 5 și 7 este de 35,49%, în creștere comparativ cu anul trecut (27,23%). ,,Din promoția curentă, 40,63% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte) – (58,38% în 2020, 46,79% în 2019, 46,83% în 2018, respectiv 43,07% în 2017). 130 de candidați au obținut nota 10, iar 11.014 candidați au obținut note între 7 și 9,99. La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 27.301 candidați din totalul de 34.120 de candidați înscriși. În centrele de evaluare au fost notate 25.059 de lucrări, întrucât: 2.193 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, 8 candidați au fost eliminați, iar lucrările a 41 de candidați au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei. Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizați pe posturi didactice în anul școlar 2021-2022”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Educației.

Contestații, până astăzi, la 12.00
Contestaţiile referitoare la rezultatele obținute în cadrul probei scrise a concursului național de ocupare a posturilor didactice se depun, în scris, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, până astăzi, la ora 12.00. ,,În contestaţie, conform cererii tip, candidatul precizează următoarele informaţii: judeţul; nr. fişă de înscriere la concurs; nr. şi denumirea centrului de concurs; numele, iniţiala tatălui, prenumele; codul numeric personal; denumirea exactă a disciplinei la care a susţinut proba scrisă în cadrul concursului; nota contestată; adresa de e-mail; numărul de telefon; denumirea uneia dintre instituțiile/unitățile de învățământ absolvite. Candidatul anexează la cererea tip o copie a actului de identitate. Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procură notarială în original”, a anunțat IȘJ Gorj. Transmiterea contestațiilor la inspectoratul şcolar se poate realiza și prin poştă electronică, la adresa de e-mail titularizare2021@isjgorj.ro, (tot până astăzi, la ora 12.00). În cazul depunerii online a contestației, cererea tip este semnată de candidat și se trimite scanat însoţită de o copie a actului de identitate. Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați. Rezultatele finale se vor afișa în data de 3 august, la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat mai sus. Reamintim că pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5. Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 – 5 august.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here