Titularizare 2021: Cum se pot depune contestații

1268

Contestaţiile referitoare la rezultatele obținute în cadrul probei scrise a concursului național de ocupare a posturilor didactice se depun, în scris, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, astăzi, până la ora 21:00, și mâine, până la ora 12:00.
”În contestaţie, conform cererii tip, candidatul precizează următoarele informaţii: judeţul; nr. fişă de înscriere la concurs; nr. şi denumirea centrului de concurs; numele, iniţiala tatălui, prenumele; codul numeric personal; denumirea exactă a disciplinei la care a susţinut proba scrisă în cadrul concursului; nota contestată; adresa de e-mail; numărul de telefon; denumirea uneia dintre instituțiile/unitățile de învățământ absolvite. Candidatul anexează la cererea tip o copie a actului de identitate. Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procură notarială în original”, a anunțat IȘJ Gorj.
Transmiterea contestațiilor la inspectoratul şcolar se poate realiza și prin poştă electronică, la adresa de e-mail titularizare2021@isjgorj.ro în data de 27 iulie 2021 şi în data de 28 iulie 2021 (până la ora 12:00). În cazul depunerii online a contestaţiei, cererea tip este semnată de candidat și se trimite scanat însoţită de o copie a actului de identitate. Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here