Titularizare 2020 – 63 de absenți și un eliminat

982

Sute de cadre didactice din Gorj au susținut, ieri, proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar. Examenul nu a decurs fără incidente, unul dintre candidați fiind eliminat pentru tentativă de fraudă. Alți zeci de candidați au decis să se retragă din examen din motive personale.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Gorj, la nivelul județului nostru, la proba scrisă a Titularizării s-au înscris peste 500 de candidați. Nu toți s-au prezentat însă, ieri, în centrele de concurs. ,,La proba din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar s-au prezentat 439 de candidați, înregistrându-se un număr de 63 de absenți. Un singur candidat a fost eliminat din examen. Alți 84 de candidați au decis să se retragă din motive personale. În total, au fost transmise la centrele de evaluare 354 de lucrări”, a precizat insp. școlar Dana Constantinescu, purtătorul de cuvânt al IȘJ Gorj. Anul acesta, proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar a început la ora 09.00, cu o oră mai devreme decât în anii trecuți, candidații având însă tot patru ore la dispoziție pentru a-și redacta lucrările. Proba scrisă s-a desfășurat în trei centre de concurs, organizate la Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu (Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii, Educație fizică și sport, Religie ortodoxă, Alimentație publică, Educație muzicală, Fizică, Mecanică, Electrotehnică, Electromecanică, Educație Tehnologică, Limba și literatura franceză, Economie și educație antreprenorială, Transporturi, Electrotehnică, Electromecanică, Energetică, Turism și servicii și Kinetoterapie), Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu-Jiu (Limba și literatura română, Limba și literatura engleză, Informatică și tehnologia informației, Psihopedagogie specială, Arta actorului, Industrie alimentară, Arte vizuale, Educație muzicală specializată, Protecția mediului, Cultură civică și educație socială, Consiliere psihopedagogică, Chimie și Economic, administrativ, poștă) și Liceul cu Program Sportiv Târgu-Jiu (Limba și literatura română, elemente de pedagogie școlară și elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învățământul primar, Matematică, Construcții, Istorie, Geografie, Filosofie și Logică, argumentare și comunicare, Mecanică, Biologie, Turism, Veterinar, Poșta, Electronică, automatizări, telecomunicații și Farmacie).

Primele rezultate vor fi afișate pe 4 august
Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 4 august, la sediile inspectoratelor școlare, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21.00, respectiv 5 august, până la ora 12.00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în perioada 12 – 14 august.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here