ŢICLENI – Documentar istoric

348

În continuarea strădaniilor sale de mai multe decenii juristul petrolist Ion M. Ungureanu aprinde din nou flacăra istorică a Ţiclenilor – străveche vatră românească, şi briliant strălucitor al industriei petrolifere româneşti de-a lungul a peste o jumătate de secol.

În noua sa lucrare monografică despre oraşul Ţicleni, domnul Ion M. Ungureanu, cu sufletul de om al locului şi al datoriei, a adăugat profesiei sale de jurist petrolist pasiunea pentru istorie, aducând la lumină mărturii arheologice şi documentare despre ţinutul Ţiclenilor – localitate situată în centrul judeţului Gorj. Cu migală de bijutier, domnul Ion M. Ungureanu a adunat dovezi despre localitatea în care s-a născut începând încă de dinaintea constituirii statului dac şi până în zilele noastre. În cartea sa juristul Ion M. Ungureanu vorbeşte în fapt despre oameni, despre acei oameni minunaţi care de-a lungul timpului au lăsat mărturii de încrâncenată luptă şi jertfă pentru apărarea gliei străbune. Vorbeşte despre momentele de glorie şi de restrişte din trecutul istoric al ţinutului şi despre cunoaşterea localităţii devenită unul dintre simbolurile petrolului românesc pentru care a muncit şi pe care ca primar al nou devenitului oraş, Ţicleni, pe care l-a condus între anii 1974-1981, când s-a întors la prima sa dragoste –petrolul. Petrecându-şi tinereţea şi maturitatea ca om al petrolului evocând pe eroii satului şi ai ţării, nu uită să amintească şi să omagieze pe renumiţii petrolişti care, scormonind adâncurile şi aducând la lumină această bogăţie ce a stat la baza economiei moderne a României, nu au pregetat să-şi aducă contribuţia la înălţarea economică şi socială a localităţii. Acribia şi realizările profesionale de-a lungul întregii sale vieţi îl aduce pe juristul Ion M. Ungureanu în rândul marilor personalităţi gorjene , iar crezul său cum că: „Un popor care îşi cunoaşte istoria, va descoperi întotdeauna în întâmplările emoţionante ale trecutului sursa de energie şi putere, pentru înflăcărarea prezentului, încredere în Dumnezeu, pentru viitorul necunoscut care îi stă în faţă”, îl situează nu numai ca un mare om al petrolului ci şi ca un mare istoric şi patriot român. Noua sa carte se constituie într-un document istoric inedit al evoluţiei unei aşezări olteneşti, care întregeşte şi dă concretenţă istoriei românilor din cele mai vechi timpuri şi până astăzi şi de aceea, pentru noi petroliştii români , cartea juristului Ion M. Ungureanu are o valoare aparte.
Dr. Ing. Gh. Buliga, Preşedintele Societăţii Inginerilor din Petrol şi Gaze, Director fondator al Revistei, Monitorul de Petrol şi Gaze
 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here