Tichete sociale pentru 3200 de rovinăreni

161

3200 de persoane din Rovinari vor primi tichete sociale de sărbători. Acestea sunt acordate ca în fiecare an de Primăria şi Consiliul Local. Tichetele sunt oferite persoanelor care au venituri minime. Începând de astăzi rovinărenii cu venituri minime se pot înscrie la Cantina de Ajutor Social din localitate pentru a putea beneficia de acest ajutor. Anul trecut autorităţile au oferit pachete sociale.

Persoanele singure cu venituri foarte mici din Rovinari vor primi tichete sociale cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Primăria Rovinari a hotărât ca în acest an să se acorde tichete, în scopul evitării unor probleme, gen înghesuială, astfel rovinărenii să le poată folosi cum doresc ei, spre deosebire de anul trecut când autorităţile au oferit pachete sociale. Venitul persoanelor beneficiare nu trebuie să depăşească 700 de lei pe lună pentru fiecare membru din familie. Persoanele singure vor primi tichete sociale în valoare de 60 de lei din partea Consiliului Local Rovinari, familiile compuse din 2-3 membri vor beneficia de tichete sociale în valoare de 120 de lei, iar familiile compuse din 4-6 membri vor primi de sărbători tichete în valoare de 180 de lei. De asemenea, Primăria Rovinari va acorda tichete sociale în valoare de 240 de lei pentru familiile cu peste 6 membri.

Pe bilet de ordine
Începând cu data de 3 decembrie localnicii cu venituri minime pot veni la Cantina de Ajutor Social din localitate pentru a depune documentele necesare pentru a beneficia de tichete sociale. Beneficiarii vor primi un bon de ordine pe care îl vor prezenta la ridicarea tichetelor în data menţionată pe acesta. Tichetele se vor da în funcţie de câţi membri se află într-o familie şi de veniturile acestora. Un tichet are valoarea de 60 de lei. “Anul trecut am dat pachete însă în acest an am preferat să dăm tichete pentru ca oamenii să le poată folosi în ce scop doresc ei. 3200 de persoane vor beneficia de tichetele sociale”, a precizat Dorin Filip, primarul localităţii Rovinari.

Documente pentru beneficiari
Pentru a putea beneficia de aceste tichete, persoanele în cauză sunt aşteptate la Cantina de Ajutor Social cu următoarele documente: copii după carte de identitate sau buletin de identitate ale tuturor membrilor familiei; copii după certificatele de naştere, certificate căsătorie, deces unde este cazul. De asemenea acte doveditoare de venituri: adeverinţe de salariat (cu salariul net aferent lunii anterioare), copii cupoane pensie, copii cupoane alocaţii pentru susţinerea familiei sau extras de cont, copii mandate poştale, dispoziţie de şomaj, alte acte doveditoare a veniturilor. Adeverinţe de elev (cursuri zi) sau student (cursuri zi) pentru persoanele peste 18 ani care frecventează o formă de învăţământ; copie hotărâre definitivă a adopţiei, hotărâre de plasament familial al minorului, hotărâre judecătorească din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator, după caz. Şi nu în ultimul rând persoanele majore care nu realizează venituri vor declara pe propria răspundere în faţa juristului din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială, faptul că nu realizează venituri din nicio sursă.Procedura de acordare a pachetelor de alimente se realizează prin însumarea veniturilor familiei şi împărţirea la numărul total al membrilor familiei. Beneficiază de pachete persoanele singure sau familiile al căror venit rezultat se situează până la 700 lei/membru.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here