Termenul pentru raportările anuale, expiră în două zile

105

foto-finante-001Potrivit Ordinului nr. 52/2012 care stabileşte regulile pentru depunerea situaţiilor financiare corespunzătoare anului 2011, persoanele juridice aflate în lichidare trebuie să depună, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Gorj o raportare anuală. Acest termen se împlineşte vineri, 30 martie.

Această obligaţie se aplică persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilităţii (82/1991), şi anume societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice. Ordinul nr. 52/2012 mai precizează că persoanele juridice aflate în lichidare pot depune raportările anuale direct la registratura DGFP sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată. Conform actului normativ, situaţiile financiare anuale pentru persoanele juridice aflate în procedura de lichidare trebuie să cuprindă următoarele formulare: situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10); situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20); date informative (cod 30); situaţia activelor imobilizate (cod 40). Nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la unităţile teritoriale fiscale a situaţiilor financiare anuale constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă. Astfel, pentru nedepunerea în termenul legal a situaţiilor financiare, amenda este cuprinsă între 300 şi 1.000 de lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare. Dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, amenda poate fi de la 1.000 la 3.000 de lei, în timp ce, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare, persoanele juridice de la nivelul judeţului nostru pot fi nevoite să plătească până la 4.500 de lei, dar nu mai puţin de 1.500 de lei. Totodată, pentru neîntocmirea şi nesemnarea situaţiilor financiare anuale, amenda este cuprinsă între 2.000 şi 3.000 lei.

I.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here