Termen prelungit pentru plata taxelor şi impozitelor

791

Având în vedere faptul că data de 31 martie este zi nelucrătoare, contribuabilii persoane fizice și juridice din judeţul Gorj trebuie să ştie că scadența termenului de plată pentru impozite și taxe locale s-a prelungit până pe data de 1 aprilie 2019, inclusiv. Astfel, cetățenii care efectuează plata integrală a impozitului pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pe anul 2019 până pe 1 aprilie 2019 inclusiv, beneficiază de bonificație de 10%. Neplata până la scadență a impozitelor și taxelor locale atrage după sine majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv și obligă organul fiscal la declanșarea executării silite, urmată de aplicarea efectivă a măsurilor de executare (popriri, aplicarea de sechestre etc.), așa cum prevede legislația fiscală. Persoanele fizice și persoanele juridice care figurează în evidența fiscală cu clădiri nerezidențiale nereevaluate în ultimii cinci ani, respectiv trei ani, anteriori anului fiscal de referință (anul 2019), au obligația să depună declarațiile fiscale și rapoartele de evaluare până la 31 martie 2019, termen care se prelungește până pe 1 aprilie 2019, inclusiv. Neconformarea la obligație obligă organul fiscal să procedeze la determinarea impozitului pe clădiri prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii impozabile, calculate conform legii pentru persoanele fizice, și o cotă de 5% asupra valorii impozabile stabilită în raportul de evaluare pentru persoanele juridice. În cazul conformării la obligația de depunere a declarațiilor fiscale însoțite de rapoartele de evaluare, impozitul pe clădiri se determină prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile stabilită în raportul de evaluare pentru persoane fizice și a unei cote de 0,95% aplicată asupra valorii impozabile stabilită în raportul de evaluare pentru persoane juridice.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here