Termen pentru solicitarea sprijinului pentru prima împădurire

452

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că cea de-a doua sesiune de depunere a Cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă Măsurii 8 “Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 “Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020, se prelungeşte până la data de  17 noiembrie 2018, ora 14.30. Este de precizat faptul că alocarea financiară este de 50.000.000 euro, iar valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 şi Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contractului de finanţare, este de 7.000.000 euro. Înainte de depunerea cererii de sprijin, solicitantul sprijinului trebuie să parcurgă etapele de identificare a suprafeţelor care urmează a fi împădurite în IPA Online, de elaborare a proiectului tehnic de împădurire şi de obţinere a avizului pentru proiectul tehnic de la Garda Forestieră. Suprafeţele terenurilor propuse spre împădurire trebuie să fie de cel puţin 1 ha pentru trupurile de pădure şi de cel puţin 0,5 ha pentru perdelele forestiere. Terenurile din categoria pajiştilor naturale permanente (cu excepţia celor afectate, conform proiectului tehnic de împădurire, de fenomene de degradare a solului), precum şi terenurile agricole pentru care există angajamente în derulare pentru agro-mediu şi climă (Măsura 10) şi agricultură ecologică (Măsura 11), nu sunt eligibile pentru sprijin. Beneficiari ai măsurii pot fi deţinătorii publici de teren agricol şi neagricol, deţinătorii privaţi de teren agricol şi neagricol şi forme asociative ce deţin teren agricol şi neagricol. În categoria deţinătorilor publici de teren sunt incluse unităţile administrativ teritoriale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora. Beneficiarii publici sunt eligibili doar pentru Prima 1. Deţinătorii privaţi de teren includ persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here