Termen pentru solicitarea decontării motorinei folosite în agricultură

330

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Gorj informează că cererile de plată a ajutorului pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 1 octombrie – 31 decembrie 2016, se depun până la sfârşitul lunii curente, adică 31 ianuarie 2017.

Conform art. 8 din HG 1174/2014, plata ajutorului de stat se solicită în baza unor cereri de plată adresate de beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură prin centrele judeţene/locale, după caz, care se depun până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea, însoţite de o situaţie centralizatoare, defalcată pe lucrări, privind cantităţile de motorină utilizate aferente trimestrului respectiv, precum şi de documentele fiscale.
Ajutorul de stat se acordă fermierilor din sectoarele vegetal, creşterea animalelor şi îmbunătăţiri funciare, sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară este de 1,7975 lei/litru. Beneficiarii ajutorului de stat achiziţionează cantităţile necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele acestora, în vederea efectuării lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare.
Indiferent că este vorba despre sectorul vegetal ori cel zootehnic, solicitanţii depun şi declaraţia pe propria răspundere cu privire la încadrarea în categoria “firme în dificultate”, dacă au survenit modificări faţă de cea iniţială. Cererile de plată pot fi depuse la APIA Gorj de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here