Termen pentru depunerea Formularului 204 la AJFP

270

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj aminteşte contribuabililor din judeţ că mâine, 15 martie a.c., este termen limită pentru depunerea formularului 204 “Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale” aferent anului 2016. Formularul se completează şi se depune de: asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente – activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, din activităţi agricole, din piscicultură sau silvicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.
Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, au obligaţia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activităţi independente. În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăţi profesionale cu răspundere limitată cu una sau mai multe persoane fizice, filiala fiind supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, determinarea venitului obţinut în cadrul entităţii se efectuează în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. De altfel, poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here