Termen limită pentru redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit

575

Luni, 25 mai a.c., este ultima zi pentru depunerea formularelor: 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor”, şi 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România” pentru opţiunea de virare a sumei de 2% din impozitul anual pe veniturile din: salarii, activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; piscicultură; silvicultură; câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise; câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, către entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţile de cult.
Opţiunea de virare a sumei de până la 2%, se face către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult. Formularele 200 şi 230 se pot obţine direct de la sediul unităţilor fiscale sau pot fi descărcate de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Formularele 200 şi 230 se pot depune la ghişeul unităţii fiscale în a cărei rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Formularele 230 şi 200 se pot depune şi on-line.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here