Termen limită pentru depunerea cererilor pentru motorina utilizată în agricultură

200

Până la 30 aprilie 2014 inclusiv, fermierii gorjeni pot depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Gorj cererile pentru ajutorul de stat prin rambursarea diferenţei de acciză pentru motorina utilizată în agricultură. La APIA Gorj au fost depuse până la data de 10 aprilie, 67 cereri de acord prealabil pentru o cantitate de 502.957 litri, aferentă anului 2014.

Reprezentanţii Centrului judeţean Gorj al APIA informează că în perioada 09 – 14.04.2014 s-a efectuat plata aferentă cererilor depuse în trimestrul IV – 2013 pentru ajutorul de stat acordat pentru motorina utilizată în agricultură, în baza HG nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare.
În Gorj, suma totală plătită este de 75.784,43 lei reprezentând o cantitate de 54.166,70 litri motorină, cu sursă de finanţare de la bugetul naţional, pentru un număr de 32 beneficiari.
De asemenea, până la data de 10 aprilie au fost depuse 67 cereri de acord prealabil pentru o cantitate de 502.957 litri, aferentă anului 2014. La această dată, nu s-a depus nici o cerere de decontare a ajutorului de stat pentru rambursarea diferenţei de acciză pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor agricole mecanice în sector animalier, vegetal şi de îmbunătăţiri funciare, de aceea facem apel la fermieri să se încadreze în termenul stipulat de cadrul legislativ în vigoare.

Cerere, însoţită de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină
Pentru trimestrul I al anului 2014, cererile pentru ajutorul de stat menţionat anterior se depun până la 30 aprilie 2014, inclusiv.
Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare depun cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate în trimestrul respectiv, precum şi de documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1229/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, beneficiarii au obligaţia comunicării către APIA, în scris, a opţiunii referitoare la modalitatea de achiziţionare a cantităţii de motorină, respectiv integral sau în tranşe.
Cantităţile de motorină ce fac obiectul acestui ajutor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
Andrada BĂRĂITARU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here