Termen limită pentru ajutoarele din agricultura ecologică

288

Au mai rămas doar câteva zile pentru depunerea cererilor de către fermierii care solicită subvenţii pentru agricultura ecologică. Termenul limită pentru depunerea documentaţiei este 29 noiembrie 2013, ca mai apoi, începând cu data de 6 ianuarie 2014, să se efectueze controlul la faţa locului.

Cererile pentru solicitarea subvenţiei acordate fermierilor în scopul îmbunătăţirii calităţii produselor agricole în sistemul de agricultură ecologică, se depun la Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
Ajutorul specific se acordă pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică şi care se află în perioada de trecere de la agricultura convenţională la agricultura ecologică, numită conversie.
Beneficiarii ajutorului specific trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: sunt înregistraţi în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, în sistemul de agricultură ecologică, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) prin Direcţiile Agricole de Dezvoltare Rurală judeţene; deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene /aprobat de către MADR; deţin un document justificativ/certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care se menţionează statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine, emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul. De asemenea, se menţin în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani.
În cazul beneficiarilor din producţia vegetală, suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha, ocupată cu culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente. Fermierii trebuie să respecte normele de ecocondiţionalitate care cuprind bunele condiţii agricole şi de mediu – GAEC şi cerinţele legale în materie de gestionare – SMR privind mediul, identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, dacă solicită şi sprijin pentru suprafaţă.

Fermierii care nu respectă legea vor fi sancţionaţi
Beneficiarii ajutorului specific pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură.
În cazul în care beneficiarul exploatează mai multe terenuri aflate pe raza mai multor judeţe, cererea va fi depusă la centrul judeţean APIA pe raza căruia se află suprafaţa mai mare pentru exploataţiile din domeniul vegetal, iar pentru exploataţiile din domeniul creşterii animalelor, beneficiarul va depune cererea la centrul judeţean APIA pe raza căruia se află înregistrat sediul social pentru persoane juridice, respectiv domiciliul pentru persoane fizice.
Controlul la faţa locului se efectuează pentru minimum 5% din beneficiarii care au depus cererea pentru ajutor specific, începând cu data de 6 ianuarie 2014. Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific se sancţionează.
A.B.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here