Termen limită de înscriere la AJOFM Gorj pentru absolvenţi

438

29 iulie este ultima zi în care absolvenţii de liceu din acest an îşi pot depune la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj, actele pentru primirea indemnizaţiei de şomaj. În situaţia în care unii tineri mai au corigenţe, şi nu au situaţia încheiată la toate materiile, aceştia vor fi obligaţi să se prezinte în interval de 60 de zile de la susţinerea şi promovarea examenului de corigenţă, precum şi cu situaţia şcolară încheiată.

Potrivit purtătorului de cuvânt al AJOFM Gorj, Diana Văduva, absolvenţii de liceu promoţia 2013-2014  se pot prezenta la sediul agenţiei pentru înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă ca etapă prealabilă şi obligatorie pentru obţinerea indemnizaţie de şomaj până la data de 29 iulie 2014, în fiecare zi de luni până vineri între orele 08.00-14.00.
Directorul executiv al instituţiei, Romeo Chiriac, a declarat că dosarul trebuie să conţină actul de identitate în original şi copie, actele de studii şi de calificare în original şi copie, o adeverinţă medicală din care să rezulte ca persoana este aptă de muncă sau dacă are anumite restricţii medicale, precum şi acte eliberate de organele fiscale din care să rezulte că persoana nu realizează venituri. De asemenea, în situaţia în care un absolvent de liceu nu promovează examenul de bacalaureat (indiferent dacă s-a prezentat sau nu la acesta) şi el are dreptul să se prezinte la agenţie până la data de 29 iulie. În situaţia în care un absolvent promovează examenul de bacalaureat, acesta are în continuare obligaţia de a se prezenta în intervalul 31 mai – 29 iulie 2014, deoarece el este considerat absolvent din momentul în care a finalizat anul terminal şi are situaţia încheiată la toate disciplinele de învăţământ.
Pentru a putea beneficia de indemnizaţie de şomaj absolventul deja înregistrat este obligat ca după expirarea celor 60 de zile de la absolvire să depună un al doilea dosar care îi va conferi dreptul de a beneficia de indemnizaţie de şomaj.

Sfaturi pentru absolvenţii de studii superioare
În cazul absolvenţilor de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul căruia trebuie să se înregistreze la agenţiile de ocupare curge de la finalizarea studiilor anului terminal. “Având în vedere că nimeni nu are siguranţa promovării examenului de licenţă, sugerăm tuturor absolvenţilor de studii superioare cu domiciliul în judeţul Gorj să solicite adeverinţa de absolvire (chiar şi fără examenul de licenţă) imediat ce au finalizat cursurile şi să se înregistreze la sediul agenţiilor de ocupare cele mai apropriate în interval de 60 de zile de la finalizarea cursurilor.
Excepţie fac acei tineri care nu au situaţia încheiată la toate disciplinele şi trebuie să se prezinte în sesiunea de examene restante în luna septembrie, în cazul acestora termenul curge de la data promovării examenului restant, dată care trebuie precizată pe adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior. Atenţie însă, dacă examenul de licenţă nu este promovat în termen de 12 luni, şi persoana nu s-a înregistrat în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor, atunci persoana în cauză nu va mai avea dreptul la indemnizaţie de şomaj, dar în schimb va putea să beneficieze de serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă şi de formare profesională gratuite dacă se înregistrează în evidenţa AJOFM Gorj”, se arată în comunicatul de presă transmis de reprezentanţii AJOFM Gorj.

Beneficii pentru absolvenţi
Absolvenţii care se înregistrează în evidenţa agenţiei ca persoane în căutarea unui loc de muncă şi nu au un loc de muncă, pot beneficia de: servicii gratuite de mediere a muncii, de informare şi consiliere profesională sau de asistenţă şi consultanţă pentru începerea unei afaceri proprii; servicii gratuite de formare profesională, inclusiv contravaloarea costurilor cu abonamentele de transport în comun. De asemenea, pot beneficia de prima de încadrare ca absolvent (500 ron) dacă se încadrează în interval de 12 luni de la data absolvirii (cu excepţia absolvenţilor de medicină care au fost admişi în programe de rezidenţiat). Totodată, de prima de încadrare pentru mai mult de 50 km de localitatea de domiciliu sau prima de instalare dacă se încadrează în muncă într-o altă localitate alta decât cea de domiciliu şi urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul stabil, cu excepţia absolvenţilor de medicină care au fost admişi în programe de rezidenţiat.

Cuantumul subvenţiei se acordă diferenţiat
În sprijinul absolvenţilor agenţia acordă subvenţii acelor angajatori care încadrează în muncă absolvenţi în interval de 12 luni de la absolvire (indiferent dacă sunt sau nu beneficiari de indemnizaţie de şomaj), subvenţii care se acordă diferenţiat în funcţie de nivelul de studii: 500 ron/lună pentru absolvenţii învăţământului profesional; 600 ron/lună pentru absolvenţii de liceu (cu sau fără bacalaureat) sau a absolvenţilor de studii superioare fără examen de licenţă; 750 ron/lună pentru absolvenţii de studii superioare cu examen de licenţă. Subvenţia se acorda timp de 12 luni de la data semnării convenţiei, iar angajatorul este obligat să nu desfacă raportul de muncă sau de serviciu din motive imputabile acestuia (restructurare, acordul părţilor) timp de 18 luni.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here