Telescaunul de la Rânca, scos la licitaţie

393

Consilierii judeţeni au aprobat, în şedinţa de Consiliu Judeţean, din data de 10 februarie 2015, privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea prin concesiune a serviciului de transport public prin cablu – instalaţie telescaun – realizat în zona turistică Rânca. La sfârşitul sezonului se va publica documentaţia şi se va organiza licitaţia.

Documentaţia pentru concesionare pe o perioadă de 10 ani a telescaunului din Rânca s-a aprobat în cadrul şedinţei de CJ din data de 10 februarie. La sfârşitul sezonului se va publica documentul, urmând ca cei interesaţi să preia activitatea şi să o dezvolte să se înscrie la licitaţie.
Studiul de oportunitate aprobat de consilierii judeţeni cuprinde, potrivit legii, elemente referitoare la: descrierea şi identificarea serviciului, a ariei teritoriale şi a sistemului a cărui gestiune urmează să fie delegată; situaţia economico-financiară actuală a serviciului şi starea tehnică a sistemului aferent acestuia; investiţiile necesare pentru modernizarea, îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă, precum şi a condiţiilor sociale şi de mediu ale delegării serviciului; motivele de ordin economic-financiar, social şi de mediu care justifică delegarea gestiunii; nivelul minim al redevenţei şi durata estimată a contractului de delegare.
Contractul de delegare a serviciului de transport public prin cablu – instalaţie telescaun – realizat în zona turistică Rânca va avea forma juridică de contract de concesiune şi va avea ca scop şi obiective concesionarea către operatorul selectat, în condiţiile legii, a sistemului aferent serviciului şi va implica dreptul şi obligaţia operatorului selectat de a administra şi de a exploata acest sistem.
telescaun (1)Prin raportare la conţinutul Studiului de oportunitate al soluţiilor optime de delegare a gestiunii identificate de consultantul elaborator, se propun spre aprobare, pentru a fi valorificate în documentaţia de atribuire a contractului de delegare, elemente precum: durata contractului de delegare prin concesiune a serviciului de transport public prin cablu – 10 ani, în condiţiile în care durata maximă de delegare a gestiunii prevăzută de Legea nr. 51/2006 este de 35 de ani; procedura de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de transport public prin cablu, potrivit legii – licitaţie publică deschisă; criteriul de selecţie a ofertelor – “valoarea cea mai mare a redevenţei”, în condiţiile respectării documentaţiei de atribuire.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here