Tarife mai mici la Registrul Comerţului Gorj

447
La sfârşitul lunii iulie, începutul lunii august, 2009, a intrat în vigoare Partea I, Nr.429, a Hotărârii de Guvern nr. 684/2009 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale.

Principalele elemente de noutate prevăzute în HG nr. 684 sunt:
•reducerea unor tarife percepute pentru operaţiunile de eliberare a informaţiilor off-line / on-line din registrul comerţului respectiv:
•tariful pentru fişa sintetică a investiţiei străine pentru o ţară şi o perioadă definită a fost redus de la 30 lei la 20 lei;
•tariful pentru informaţiile din situaţiile financiare anuale şi de lichidare depuse la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale a fost redus de la 3 lei + 0,85 lei / indicator la 0,85 lei / informaţie extrasă;
•tariful pentru o persoană fizică sau juridică asociat/acţionar/administrator/reprezentant/cenzor în firmele înregistrate în registrul comerţului în sistem off-line şi on-line a fost redus în ansamblu, ca urmare a modului de calcul al informaţiilor; astfel, dacă potrivit Hotărârii Guvernului nr. 913/2004, cu modificările şi completările ulterioare, acesta este stabilit raportat la fiecare calitate deţinută în firmă, în contextul noului act normativ acesta este stabilit raportat la firmă.
•asigurarea de informaţii statistice din registrul comerţului, cu titlu gratuit;
•eliberarea cu titlu gratuit a informaţiilor statistice din registrul comerţului către mass-media, în vederea informării opiniei publice;
•informarea rapidă şi la obiect asupra operaţiunilor efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lânga tribunale;
•identificarea concretă a operaţiunilor care se execută pentru înregistrarea/modificarea diverselor forme de exercitare a comerţului, raportat la actualul cadru legislativ;
•crearea unui tratament echitabil şi egal cu privire la operaţiunile care se execută pentru înregistrarea/modificarea tuturor formelor de exercitare a comerţului;
•creşterea premiselor privind eliberarea unui volum mai mare de informaţii din registrul comerţului, în sistem off-line si on-line, la nivelul aceloraşi tarife;
De asemenea, prin HG 684/2009 s-a urmărit si sistematizarea dispoziţiilor actului normativ (identificarea şi enumerarea în text a operaţiunilor care se execută pentru înregistrarea/modificarea diverselor forme de exercitare a comerţului, raportat la actualul cadru legislativ), precum şi punerea de acord a dispoziţiilor normei secundare cu modificările aduse legislaţiei primare (ex: prevederea taxelor pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate; întreprinderilor familiale şi individuale – OUG 44/2008; înregistrarea membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist de administrare a societăţilor comerciale – Legea nr. 441/2006 pentru modificarea Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990).
Sorin MILCU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here