„Talent şi creativitate tehnică” la Colegiul Tehnic Motru

2993

La Colegiul Tehnic Motru implicarea elevilor în activităţi, dezvoltarea motivaţiei, favorizarea proiectelor profesionale şi personale ale elevilor, munca în echipă, au fost convingeri care au stat la baza unor proiecte iniţiate în anul şcolar trecut, care şi-au asigurat sustenabilitatea şi în anul şcolar 2013/2014. Între acestea se regăseşte şi proiectul „Talent şi creativitate tehnică”.

Potrivit conducerii Colegiului Tehnic (CT) Motru, proiectul educaţional „Talent şi creativitate tehnică” – Cerc aplicativ de electronică – a fost derulat pe parcursul anului şcolar trecut, iar experienţa plăcută, motivată prin interesul elevilor participanţi a făcut ca acesta să fie relansat şi în acest an şcolar. Deschiderea activităţii cercului a avut loc în data de 11 noiembrie 2013, în Amfiteatrul Colegiului Tehnic Motru şi a adunat la un loc elevi din clasele IX-XII care se pregătesc în domeniul „Electronică şi automatizări”. Au fost prezenţi atât elevii selectaţi, dar şi elevi care au dorit să cunoască proiectul şi să se informeze în legătură cu oportunităţile pe care acesta le oferă. Pe lângă prezentarea proiectului şi a tematicii lucrărilor practice care urmează să fie realizate, au fost evidenţiaţi cei mai buni elevi în domeniu, cărora li s-au acordat diplome de excelenţă pentru aptitudini deosebite. Astfel, elevii evidenţiaţi prin interesul pe care l-au manifestat şi prin pricepere au fost: Mazilu Daniel, Ioviţa Daniel, Naicu Daniel, Tănăsoiu Mihai, Nedeloiu Constantin, Duţescu Nicolae, Bărbulescu Lavinia.

Prezentări şi demonstraţii
Practicarea oricărei meserii implică pericole, de aceea domnul profesor Cătălin Ghiţea a ţinut să le prezinte elevilor câteva reguli şi norme de protecţia muncii la realizarea montajelor electronice.
Un moment deosebit de interesant pentru cei prezenţi a fost prezentarea unor lucrări practice realizate în cadrul cercului şi premiate la Concursul judeţean de profil, desfăşurat în primăvara acestui an. Prezentarea a fost făcută atât printr-o demonstraţie frontală a funcţionării, cât şi o prezentare Power Point a documentaţiei tehnice a acestor lucrări. Susţinerea prezentării a aparţinut elevului Mazilu Daniel de la clasa a XII G – tehnician operator tehnică de calcul. „Pentru că dinamica vieţii în societate prezintă mereu aspecte noi şi variate, pentru a face fata unor astfel de solicitări şi pentru a găsi soluţiile cele mai potrivite, este nevoie ca elevii să posede nu numai o bogăţie de cunoştinţe, ci şi capacitatea de a gândi corect şi creator. Este nevoie — după expresia lui Montaigne — nu atât de un cap plin, cât de unul bine format”, a afirmat profesor Mariana Tutunaru, coordonatorul acestui cerc.
Niculina Chiţulescu, directorul Colegiului Tehnic Motru a precizat că „este de apreciat faptul că mai sunt profesori care implică elevii în activităţi frumoase, cu multă răbdare şi dăruire”.
Activitatea s-a încheiat într-o ambianţă pozitivă, motivantă, care le dă participanţilor, elevi şi profesori, încrederea că învăţământul tehnic are viitor şi se poate adapta la schimbările din societate.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here