Sute de zilieri, înregistraţi la ITM Gorj! Vezi cu cât sunt plătiţi

252

Tot mai mulţi gorjeni aleg să lucreze cu ziua, în lipsa unui loc de muncă stabil. Numai în primul trimestru al anului curent, la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Gorj s-au înregistrat 826 de zilieri.

“Activitatea compartimentului Administrare şi Monitorizare zilieri se bazează în principal pe respectarea prevederilor Legii 52/2011, modificată şi completată privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a normelor de aplicare a acesteia. În primele trei luni ale anului 2017, un număr de doi angajatori au achiziţionat registrul de evidenţă a zilierilor, nouă angajatori au activitate cu zilieri în calitate de beneficiari de lucrări şi au fost înregistrate un număr de 826 de poziţii zilieri. Domeniile principale de activitate au vizat alimentaţia publică pentru evenimente deosebite (catering), silvicultură şi piscicultură, agricultură, recuperarea materialelor. Conform art. 7 alin. (2) din Legea 52/2011, modificată şi completată, beneficiarii de lucrări au obligaţia să depună până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni la Inspectoratul Teritorial de Muncă un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă”, a declarat George Romanescu, inspectorul-şef al ITM Gorj.
Inspecţia Muncii a realizat o aplicaţie electronică prin care registrul de evidenţă al zilierilor va putea fi transmis în format electronic către inspectoratele teritoriale de muncă. Măsura face parte din cadrul unei campanii desfăşurate la nivel naţional privind respectarea legislaţiei în domeniu. Domeniile în care se pot presta activităţi care au caracter ocazional sunt agricultură, silvicultură, exploatări forestiere, pomicultură şi viticultură, apicultură, zootehnie etc. Persoanele care lucrează cu zilieri sunt obligate la plata unui impozit de 16%, calculat la remuneraţia brută acordată acestora, în caz contrar, riscând amenzi de până la 20.000 de lei.
Deşi remuneraţia unui zilier se stabileşte prin negociere directă între părţi, legislaţia în vigoare impune o limită minimă. Mai precis, cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Astfel, de la 1 februarie 2017, odată cu ultima creştere a salariului minim brut pe economie, a fost stabilită şi valoarea minimă la plata zilierilor, la 8,382 lei/oră.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here