Sute de studenţi, selectaţi în proiectul „Acum facem practică”

428

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu derulează proiectul „Acum facem practică”. Potrivit responsabilului mass-media şi comunicare, Virgil Popovici, nu sunt probleme în derularea acestuia, singura dificultate fiind condiţia ca studenţii să nu mai facă parte din proiecte similare. Până în prezent au fost selectaţi mai mult de jumătate din tinerii ce vor face parte din grupul ţintă.

Proiectul „Acum facem practică” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”,  Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”. Perioada de implementare este 29.04.2014 – 29.10.2015, adică 18 luni. Acesta are drept beneficiar – Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi este realizat în parteneriat cu: Endurance – Olanda, Consiliul Judeţean Gorj şi Fundaţia Institutul Universitar  „Constantin Brâncuşi”. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de aproximativ două milioane de lei.

Popovici: „Campania de informare se apropie de final”
Virgil Popovici, responsabilul mass-media şi comunicare în cadrul proiectului „Acum facem practică”, spune că mai mult de jumătate din tinerii ce vor face parte din grupul ţintă au fost selectaţi. „Campania de informare a celor 500 de studenţi se apropie de final, fiind informaţi peste 350 dintre ei. De asemenea, din cei 360 de studenţi din grupul ţintă, am trecut de jumătate cu consilierea şi înscrierea. Totodată, din cele două metodologii, cea privind selectarea furnizorilor de practică a fost elaborată şi s-au încheiat deja cinci parteneriate de practică, faţă de cele existente la nivel instituţional; metodologia privind derularea stagiilor de practică este în curs de finalizare”, a explicat Popovici.
Potrivit aceleiaşi surse, nu sunt probleme în derularea proiectului, singura dificultate fiind condiţia ca studenţii să nu mai facă parte din proiecte similare.

Obiectivul proiectului
Obiectivul general al proiectului – creşterea convergenţei dintre formarea universitară şi viaţa activă pentru 360 de studenţi prin furnizarea unui program integrat de servicii de orientare şi consiliere profesională, organizarea şi accesul simplificat la stagii de practică de înalt nivel calitativ la agenţi economici naţionali şi internaţionali.
Toţi cei 360 de studenţi vor beneficia de servicii de consiliere şi orientare profesională prin întâlniri faţă-în-faţă şi on-line; vor avea privilegiul unor stagii de practică la firme de prestigiu din ţară; 10% din studenţi (36) vor fi selectaţi pentru a urma un stagiu de practică în străinătate; de asemenea, 10% vor fi premiaţi pentru rezultatele deosebite obţinute pe parcursul programului de practică, iar cei care fac practică în străinătate vor beneficia de bursă, care va acoperi în totalitate cheltuielile ocazionate de aceste stagii.
Obiectivele imediate ale proiectului sunt: finalizarea informării şi selectării studenţilor (a grupului ţintă); începerea derulării stagiilor de practică pentru cei deja selectaţi şi aflaţi la specializări, care prevăd desfăşurarea practicii în timpul Semestrului II / 2015; continuarea activităţii de consiliere a studenţilor şi actualizarea permanentă a site-ului proiectului (www.acumfacempractica.ro).
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here