Sute de studenţi, beneficiari ai proiectului “Acum facem practică”

391

Universitatea “Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu-Jiu a lansat, în data de 2 iulie 2014, proiectul “Acum facem practică”, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Nu mai puţin de 360 de studenţi vor fi cuprinşi în proiectul a cărui valoare se ridică la aproximativ 2 milioane de lei.

Un proiect ambiţios, cu finanţare europeană, este derulat de Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. “Acum facem practică” are o valoare totală eligibilă de 1.975.846,86 lei. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea convergenţei dintre formarea universitară şi viaţa activă pentru 360 de studenţi, prin furnizarea unui program integrat de servicii de orientare şi consiliere profesională, organizarea şi accesul simplificat la stagii de practică de înalt nivel calitativ la agenţi economici naţionali şi internaţionali. Potrivit managerului de proiect Ilie Borcoş, “Acum facem practică” îşi propune “creşterea calităţii programelor de practică pentru studenţii Universităţii «Constantin Brâncuşi» din Târgu-Jiu, în vederea colaborării cu firmele şi agenţii economici din judeţ pentru a asigura o experienţă profesională corespunzătoare angajării ulterioare”.

Ilie Borcosi360 de studenţi, beneficiari ai proiectului
Obiectivul general al proiectului “Acum facem practică” îl reprezintă creşterea convergenţei dintre formarea universitară şi viaţa activă pentru 360 de studenţi, prin furnizarea unui program integrat de servicii de orientare şi consiliere profesională, organizarea şi accesul simplificat la stagii de practică de înalt nivel calitativ la agenţi economici naţionali şi internaţionali. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este constituit din 120 studenţi, de la fiecare din cele trei componente ale Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative şi Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor. “Sunt incluşi 360 de studenţi la cele 3 componente ale universităţii. Valoarea proiectului este de aproximativ 2 milioane de lei, perioada de implementare fiind de 18 luni, începând din 29 aprilie 2014”, a precizat Ilie Borcoş, manager proiect.
Potrivit echipei de proiect, beneficiile pentru grupul ţintă sunt: consiliere şi orientare profesională prin întâlniri faţă-în-faţă prin înfiinţarea biroului de furnizare a serviciilor de orientare şi consiliere profesională şi a unei platforme online pentru e-consiliere şi e-mentoring; stagii de practică la firme de prestigiu din ţară şi străinătate – 10% din studenţi vor fi selectaţi pentru a urma un stagiu de practică în Olanda, cu sprijinul/asistenţa partenerului ENDURANCE; premii – 10% vor fi premiaţi pentru rezultatele deosebite obţinute pe parcursul programului de practică.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here