Sute de restanţieri, la plata asigurărilor către Casa de Pensii Gorj

297

casa de pensiiConducerea Casei de Pensii (CJP) Gorj trimite lunar sute de înştiinţări către debitorii din contractele de asigurare care sunt notificaţi cu privire la obligaţiile de plată restante. Aceştia trebuie să achite către CJP suma de 111 lei pe restanţă.

Restanţierii la plata contractelor de asigurare către Casa de Pensii Gorj au intrat în baza de date a instituţiei deoarece nu şi-au achitat contribuţiile şi sunt înregistraţi cu majorări de întârziere, stabilite în baza Legii 19/2000, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. “Celor care înregistrează datorii către noi la plata contractelor de asigurare le trimitem notificări la domiciliu pentru a-i înştiinţa de faptul că au întârziat cu plata, precum şi sumele pe care le datorează. Dacă în termen de şase luni de zile, aceştia nu vin să-şi achite debitele restante, trecem la rezilierea contractelor de asigurare”, a declarat Ioana Talău, director adjunct al Casei de Pensii Gorj. Rezilierea contractelor începe cu ziua următoare celei până la care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale.

Contribuţia datorată de către asiguraţii cu declaraţii sau contracte de asigurare reprezintă 29,25% din venitul asigurat şi se virează lunar la CJP Gorj de către asigurat. În cazul asiguraţilor cu contract de asigurare, plata contribuţiei se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni, calculată de la data la care se face plata.

628 de restanţieri la Gorj

Conform directoarei adjuncte a sediului judeţean al Casei de Pensii, în prezent, la nivelul judeţului nostru există un total de 1.984 de contracte de asigurare socială încheiate.

Din totalul acestora, se înregistrează şi 628 de restanţieri, care, pentru a ajunge cu plata la zi, trebuie să achite contribuţia lunară de 111 lei.

Asiguraţii sunt persoane fizice asigurate în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în condiţiile legii. Ei au obligaţia să plătească sumele aferente contribuţiilor de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, în baza Legii 19/2000.

Contribuţia de asigurări sociale se plăteşte până la sfârşitul lunii pentru luna în curs, în caz contrar calculându-se majorări de întârziere pentru fiecare zi calendaristică, până la data plăţii inclusiv.

Ioana Talău a precizat faptul că, un contract de asigurare poate fi reziliat la iniţiativa oricăreia dintre părţi, conform clauzelor prevăzute. În cazul rezilierii contractului de asigurare, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie.

Calitatea de asigurat se redobândeşte după încheierea unui nou contract de asigurare. După redobândirea calităţii de asigurat, dreptul la prestaţii de asigurări sociale, altele decât pensiile, se reia după realizarea unui nou stagiu de cotizare, prevăzut de lege, pentru aceste prestaţii.

Izabella Molnar

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here