Sute de îngrijiri la domiciliu, decontate de CJAS Gorj

262

De la începutul anului şi până în prezent, au beneficiat de îngrijiri medicale la domiciliu 157 de gorjeni, fiind emise peste 250 de decizii. Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu sunt acordate de furnizorii specializaţi în acest domeniu, pe baza recomandării făcute de medicii de specialitate din ambulatoriu, de medicii de familie şi de cei de specialitate din spitale, la externarea pacienţilor.

În contract cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj sunt nouă furnizori de îngrijiri la domiciliu. De cele mai multe ori, persoanele care apelează la acest tip de servicii sunt cele care au suferit accidente vasculare cerebrale ori cardiace, au fost diagnosticate cu cancer, dar sunt şi persoane care au nevoie de tratamente postoperatorii. “Bugetul alocat pentru acest an pentru îngrijiri la domiciliu este de 514.000 lei, suma decontată până la această dată de la 1 ianuarie până în prezent fiind 247.316 lei. Au fost emise 251 de decizii pentru 157 de beneficiari; 40% dintre aceste îngrijiri s-au acordat pe Oncologie, 40% Neurologie – mai exact, accidente vasculare – şi 20% servicii chirurgicale”, a confirmat Daniel Bondoc, preşedintele CJAS Gorj.
În tariful pe o zi de îngrijire sunt incluse şi costurile materialelor sanitare pentru realizarea serviciului de îngrijire la domiciliu. Furnizorul este obligat să efectueze minimum o vizită pe zi la domiciliul asiguratului, conform recomandării medicului. Un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în funcţie de recomandarea doctorului, dar nu mai mult de 90 zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni, în mai multe etape. Un episod de îngrijire este de maximum 30 de zile. Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu acordă asistenţă conform unui plan, în conformitate cu recomandările făcute de către medicii de specialitate din ambulatoriu şi spital, zilnic, inclusiv vineri, sâmbătă, duminică şi în timpul sărbătorilor legale.

Cine poate beneficia de îngrijiri la domiciliu?
De acest tip de asistenţă medicală nu pot beneficia toţi bolnavii, condiţiile fiind stipulate în lege. Astfel, îngrijirile medicale la domiciliu trebuie să fie recomandate de către medic. “Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu. Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie şi de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraţilor, de medici aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului şi statusul de performanţă ECOG (n.r. – criteriu care stabileşte starea bolnavului) al acestuia cu precizarea activităţilor zilnice pe care asiguratul nu le poate îndeplini”, se arată în lege.

Documente necesare
Pentru a beneficia de acest tip de îngrijiri, bolnavii au nevoie de următoarele documente: o recomandare de la medic în trei exemplare; biletul de ieşire din spital, copie de pe cartea de identitate, dar şi alte documente şi declaraţii care variază de la caz la caz. Dosarul întocmit se depune la CAS Vrancea şi, potrivit legii, în două zile lucrătoare de la data depunerii se primeşte un răspuns.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here