Sute de gorjeni, datori la asigurările de sănătate

146

CJAS GORJDebitorii cu restanţe la fondul asigurărilor de sănătate, la nivelul judeţului nostru, sunt în număr de 445. Aceştia au de achitat către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj suma de 400.711 de lei.

“Colectarea contribuţiei la FNUASS se face de către casele de asigurări de sănătate potrivit normelor legale în vigoare: Legea 95/2006 privind reforma în domeniul Sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, Legea 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi normelor aprobate prin Ordin al preşedintelui Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate”, a declarat Danina Cărăgui, purtător de cuvânt al CJAS Gorj. Suma datorată la Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate, de 400.711 lei, se compune din 185.266 lei contribuţie la FNUASS plus majorări şi penalităţi de întârziere la plată în valoare de 215.445 lei. Din totalul de 445 debitori, 67 sunt cabinete de avocatură şi notariale (54 avocaţi şi 13 notari), suma datorată de aceştia fiind de 174.968lei.

11 titluri executorii

Pe parcursul lunii august, CJAS Gorj a emis un număr de 11 somaţii şi titluri executorii în sumă de 5.452 lei. Din cei somaţi, doi debitori au achitat debitul integral, iar unul a achitat parţial, urmând ca restul datornicilor, dacă nu vor achita debitul, să fie acţionaţi în instanţă sau să li se facă popriri asupra disponibilităţilor băneşti. “Persoanele care au primit aceste titluri executorii şi se consideră nedreptăţiţi pot introduce contestaţie la instanţa judecătorească, în termen de 15 zile de la comunicarea acestei decizii”, a precizat Cărăgui. Conform legislaţiei în vigoare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Titlurile executorii emise de conducerea CJAS Gorj sunt trimise prin poştă, iar apoi debitorii se prezintă la sediul instituţiei pentru a-şi achita datoriile. Cea mai invocată scuză pe care o au datornicii este aceea că n-au ştiut cât au de plătit către CJAS, sau că nu au avut timp să stea la coadă pentru a-şi achita dările.

Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here