Sute de gorjeni au o a doua șansă pentru a-și finaliza studiile

2028

Sute de gorjeni care fie au abandonat școala, fie nu au participat deloc la educaţia formală – şcolară, învață acum pentru a-și finaliza studiile primare sau gimnaziale. Este vorba despre cei care s-au înscris în programul ,,A doua șansă”, program ce oferă persoanelor care au depășit vârsta legată de școlarizare posibilitatea continuării şi finalizării învățământului obligatoriu. În momentul de față, în cele patru unități de învățământ din Gorj în care se derulează acest program sunt înscriși peste 450 de cursanți, iar o nouă sesiune de înscrieri se va desfășura în luna februarie a anului viitor.

Programul ,,A doua şansă” se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial. Programul este structurat pe două niveluri: ,,A doua şansă” – învăţământ primar şi ,,A doua şansă” – învăţământ secundar inferior, acesta din urmă având şi o componentă de pregătire profesională. Nu există limită superioară de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în acest program, însă cursanții trebuie să fi depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei. Cei care doresc să se înscrie în programul ,,A doua şansă” – învăţământ primar trebuie să mai îndeplinească următoarele condiții: nu au participat deloc la educaţia formală – şcolară, au fost înscrişi, dar au abandonat învăţământul primar – indiferent de momentul şi motivele abandonului, nu au absolvit, până la vârsta de 14 ani, învăţământul primar. În programul ,,A doua șansă” – învăţământ secundar inferior se pot înscrie cei aflați în următoarele situații: au absolvit învăţământul primar obligatoriu (inclusiv în sistemul ,,A doua şansă”), dar nu şi-au continuat educaţia mai departe sau au absolvit o parte din clasele corespunzătoare învăţământului gimnazial (V, VI sau VII), dar au abandonat şcoala pe parcursul acestui ciclu de învăţământ – indiferent de momentul şi motivele abandonului.

Patru unități de învățământ din județ organizează cursuri în cadrul programului ,,A doua șansă”
În Gorj, acest program se desfășoară în patru unități de învățământ, trei din Târgu-Jiu și una din Rovinari. ,,Programul „A doua șansă” se derulează în patru unități de învățământ: Școala Gimnazială ,,Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială ,,Voievod Litovoi” Târgu-Jiu, Colegiul Auto ,,Traian Vuia” Târgu-Jiu și Școala Gimnazială Nr. 3 Rovinari. În prezent sunt înscriși în toate cele patru unități școlare 453 de cursanți. Conform metodologiei, înscrierile se fac în septembrie și februarie, de două ori pe an. Toți acești cursanți fac parte din sistemul de învățământ primar, gimnazial și secundar inferior (clasele a 9-a și a 10-a). Anul acesta s-au înscris 60 de cursanți”, a declarat Dana Constantinescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Gorj.

Următoarea sesiune de înscrieri, în februarie
O nouă rundă de înscrieri în programul ,,A doua șansă” se va desfășura în luna februarie a anului 2021. Cei interesați trebuie să știe că, potrivit metodologiei în vigoare, înscrierea în programul ,,A doua șansă” – învățământ primar se face pe bază de cerere, depusă la secretariatul fiecărei unităţi de învăţământ organizatoare, însoţită de următoarele acte: certificatul de naştere în copie şi în original (în cazul inexistenţei documentelor de naştere, o adeverinţă eliberată de autorităţile locale), certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie şi în original, actul de identitate, în copie şi în original, foaie matricolă sau adeverinţe care să ateste parcurgerea anumitor clase, fişa medicală (în cazul inexistenţei documentului, fişa va fi alcătuită ulterior înscrierii) și adeverinţă de serviciu, dacă este cazul. Dosarul de înscriere al persoanei care solicită înscrierea în Programul „A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior trebuie să conțină: cererea de înscriere, în care se completează şi opţiunile pentru calificările profesionale aprobate conform legislaţiei în vigoare, copia buletinului/cărţii de identitate, certificată ca fiind conformă cu originalul, copia certificatului de naştere, autentificată ca fiind conformă cu originalul, copia certificatului de căsătorie, autentificată ca fiind conformă cu originalul, dacă este cazul, precum și acte doveditoare privind absolvirea învăţământului primar şi/sau a claselor de gimnaziu parcurse (foaie matricolă pentru clasele V, VI sau VII).

Durata medie de școlarizare, între 2 și 4 ani
Programul are o durată flexibilă. Durata medie de şcolarizare este de 2 ani pentru învățământul primar, respectiv de 4 ani pentru învățământul secundar inferior, însă se poate micşora pentru fiecare elev în parte, în funcţie de competenţele dovedite, atât în domeniul educaţiei de bază, cât şi în domeniul pregătirii profesionale. Absolvenţii au dreptul la continuarea studiilor, conform prevederilor legii. Absolvenții Programului ,,A doua șansă” – învățământ primar pot urma studiile în învăţământul gimnazial, iar cei ai Programului ,,A doua șansă” – învățământ secundar inferior pot urma studiile în învățământul secundar superior (ciclul superior al liceului) sau pot parcurge stagiile de pregătire practică, în urma cărora au posibilitatea de a obține și un Certificat de calificare profesională nivel 3.

Despre program
Programul ,,A doua șansă” este descris ca fiind un program flexibil, astfel încât să motiveze cursanţii şi să-i ajute să-l finalizeze, să ofere mai multă autonomie şcolilor în ceea ce priveşte implementarea lui, dar şi sprijinul necesar tuturor celor implicaţi, prin programe de formare a personalului didactic şi materiale educaţionale pentru cursanţi şi pentru cadrele didactice. ,,Prin intermediul programului s-au introdus elemente inovatoare în procesul educaţional, cum ar fi: curriculumul modular şi sistemul de credite pentru educaţia de bază, evaluarea, certificarea şi recunoaşterea competenţelor dobândite anterior de către cursanţi, asigurarea unui program de pregătire individualizat. Elevii înscrişi în program pot avea niveluri şi aşteptări foarte diferite. Noul program asigură o ofertă transparentă de module pe care elevii le pot urma pentru a-şi forma competenţe, ca urmare a participării la activităţi de învăţare prin cooperare, în contexte reale şi cu sarcini şi teme care răspund intereselor şi nevoilor acestora. Învăţarea va avea loc în grupuri mici (8-15 elevi în fiecare clasă). Cursurile se pot desfăşura după mai multe variante de orar (în timpul săptămânii după-amiaza sau seara, sâmbăta sau în timpul vacanţelor şcolare etc.) în funcţie de posibilităţile cursanţilor şi ale cadrelor didactice. Sunt planificate ore pentru consultaţii individuale la dispoziţia elevilor”, se precizează pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here