Sute de acţiuni de verificare a instalaţiilor de aprovizionare cu apă

339

În domeniul supravegherii calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mari şi mici, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Gorj a realizat, pe parcursul anului trecut, 487 de acţiuni de verificare a modului de funcţionare a instalaţiilor centrale de aprovizionare cu apă potabilă, fiind incluse şi sursele locale şi de comunicare a riscurilor identificate. De asemenea, s-au prelevat 485 de probe de apă pentru examen de laborator organoleptic, chimic şi bacteriologic.

Pe parcursul anului trecut au fost monitorizate, la nivelul judeţului Gorj, 69 de instalaţii centrale de alimentare cu apă (11 urbane şi 58 rurale). „Dintre acestea, 35 de instalaţii deţin autorizaţie sanitară de funcţionare eliberată de DSP Gorj, 13 instalaţii au primit notificare de respingere a autorizaţiei sanitare de funcţionare: Ţicleni, Aninoasa, Bustuchin Poiana-Seciuri, Bărbăteşti, Bălăneşti, Plopşoru, Urdari, Turburea, Ioneşti, Drăguţeşti-Tîlveşti, Văgiuleşti, Bengeşti-Ciocadia, Slivileşti – Miculeşti, pentru neconformităţi calitative, respectiv parametrul amoniu. Pentru celelalte instalaţii nu au solicitat la DSP Gorj autorizaţie sanitară de funcţionare: Turceni, Ciuperceni-Vârtop, Cruşeţ-Miericeaua, Cruşeţ – Maiag, Cruşeţ – Valuta, Glogova, Hurezani, Godinești – Mătăsari, Runcu, Schela-Sîmbotin, Schela – Arsuri, Scoarţa –Copăcioasa, Stejari, Stănești, Săuleşti, Albeni, Baia de Fier, Padeş, Peştişani, Rânca”, confirmă purtătorul de cuvânt al DSP Gorj.

Numeroase neconformităţi
În cadrul programului de monitorizare s-au înregistrat următoarele neconformităţi: dezinfecţia necorespunzătoare a apei cu substanţă clorigenă – instalaţiile de apă din: Arcani, Runcu, Scoarţa Copăcioasa, Cătunele, Hurezani, Cruşeţ (Slamneşti – Miericeaua, Maiag şi Valuta), Stejari, Slivileşti – Miculeşti, Săulești, Padeş, Peştişani, Baia de Fier, Rânca, Schela, Ciuperceni, Tismana, Polovragi şi Târgu-Logreşti-GA1. „La instalaţia de apă Godineşti Mătăsari s-a înregistrat neconformitatea chimică prin parametrul turbiditate (15% din probe), operatorul neasigurând tratarea corespunzătoare a apei provenite din sursa de suprafaţă. La instalaţiile de apă Târgu-Cărbuneşti, Aninoasa, Căpreni, Bălăneşti, Cruşeţ – Maiag, Cruşeţ Miericeaua, Plopşoru, Turburea, Glogova, Slivileşti- Miculeşti, Albeni, Stăneşti, Ioneşti, Turceni, Urdari, Târgu-Jiu: Preajba, Târgu-Jiu – Polata, Turcineşti, Dănciuleşti, Bengeşti-Ciocadia, Văgiuleşti şi Ţicleni s-au înregistrat depăşiri ale C.M.A. pentru parametrul amoniu (provenienţă telurică), iar la instalaţiile de apă Dănciuleşti, Stejari, Ţicleni, Târgu-Jiu- Polata, Bărbăteşti, Văgiuleşti şi Cruşeţ – Miericeaua s-a înregistrat depăşirea C.M.A. şi pentru parametrul chimic nitriți. Facem menţiunea că la instalaţiile unde s-au înregistrat neconformităţi ale parametrului nitriţi, nu au fost înregistrate depăşiri ale C.M.A. pentru parametrul chimic nitraţi (depășirea C.M.A. pentru parametrul nitraţi în apa destinată consumului uman poate fi responsabilă de aparitia cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă la sugari, grupă de vârstă foarte vulnerabilă la acţiunea agenţilor nocivi din alimentaţie)”, precizează reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Gorj.
La instalaţiile de apă Târgu-Cărbuneşti, Târgu-Jiu- Preajba şi Târgu-Jiu Polata, sisteme exploatate de SC APAREGIO GORJ SA, s-au finalizat programele de reabilitare şi de modernizare, fiind realizate şi instalaţiile de reducere a amoniului teluric. „Facem menţiunea că neconformităţile calitative ale apei procesate şi distribuite consumatorilor, înregistrate în cadrul acţiunilor de monitorizare, s-au datorat tratării necorespunzătoare a apei brute provenite din sursă (situaţii datorate neasigurării unei dezinfecţii corespunzătoare permanente şi funcţionării neconforme a treptelor de reducere a amoniului, la instalaţiile care deţin această treaptă de tratare a apei). Prin adresă, s-au comunicat operatorilor de apă riscurile şi neconformităţile constatate, s-au făcut recomandări sanitare pentru funcţionarea corespunzătoare a instalaţiilor şi asigurarea la consumator a apei conforme normelor naţionale de potabilitate. Totodată, prin adresă, s-a solicitat implicarea autorităţilor locale în soluţionarea deficienţelor structurale şi funcţionale ale sistemelor de apă, recomandând reabilitarea şi modernizarea acestora”, subliniază Elena Piţian, purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică Gorj.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here