Sursele de poluanţi, declarate la APM

253

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Gorj anunţă operatorii economici şi instituţiile care deţin date referitoare la sursele de poluanţi atmosferici, că s-a deschis sesiunea de raportare 2015 în Sistemul Integrat de Mediu (SIM). Sesiunea de raportare este deschisă în perioada 15 ianuarie – 15 martie 2015. În acest context, toţi deţinătorii de informaţii necesare elaborării inventarelor de emisii de poluanţi atmosferici din judeţul Gorj trebuie să completeze chestionarele aferente activităţilor desfăşurate în anul 2014 în aplicaţia “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii” disponibilă pe site-ul ANPM https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public. Pentru completarea corectă a chestionarelor se poate consulta documentul “Ghid de utilizare a sistemului SIM. Inventar Emisii” disponibil la aceeaşi adresă sau în absenţa unei conexiuni la internet, să transmită chestionarele ce trebuie completate în funcţie de specificul activităţii, la sediul APM Gorj, în format de hârtie.
“În conformitate cu art. 79, al. 3, lit. a din Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, nerespectarea obligaţiei titularului de activitate de a furniza autorităţilor competente informaţiile solicitate pentru elaborarea inventarelor de emisii de poluanţi atmosferici constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 de lei la 2.000 de lei pentru persoane fizice, şi de la 5.000 la 10.000 de lei pentru cele juridice”, a declarat directorul executiv al APM Gorj, Nicolae Giorgi.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul APM Gorj, strada Unirii, nr. 76, sau la numărul de telefon 0253/215384; persoană de contact – Nicolae Dădălău, Serviciul Monitorizare şi Laboratoare, e-mail monitorizare@apmgj.anpm.ro
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here