Strategia privind digitalizarea educației din România, în consultare publică

537

Ministerul Educației și Cercetării a lansat procesul de elaborare a Strategiei privind digitalizarea educației din România 2021 – 2027 – SMART.Edu (Școală Modernă, Accesibilă, bazată pe Resurse și Tehnologii digitale.

Consultarea publică se va desfășura online, în perioada 26 octombrie – 9 noiembrie, fiind structurată pe 9 domenii: Competențe digitale pentru elevi și studenți; Educația digitală pe întreg parcursul vieții; Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice pentru educație digitală; Infrastructură și resurse tehnologice digitale; Conectivitate; Resurse educaționale deschise; Curriculum școlar pentru meserii emergente; Securitate cibernetică, protecția datelor, siguranța online și etica IT; Alte teme subsecvente digitalizării educației. Consultarea se va face prin intermediul unui chestionar, la care sunt invitați să răspundă toți factorii interesați: autorități publice centrale, județene și locale, instituții publice și private, organizații neguvernamentale, institute de cercetare, asociații ale elevilor și studenților, asociații ale părinților, sindicate și patronate, reprezentanți ai industriilor și companiilor, specialiști IT, profesori și manageri. ,,Propunem un apel la acțiune pentru o cooperare mai strânsă cu toți stakeholderii pentru a genera o Școală Modernă, Accesibilă, bazată pe Resurse și Tehnologii digitale – ,,SMART-Edu” pornind de la următoarele priorități: Accesibilitate – asigurarea infrastructurii digitale și a tehnologiilor emergente pentru acces la o educație incluzivă și de calitate; Conectivitate – dezvoltarea competențelor digitale pentru tranziția digitală către o societate competitivă, centrată pe dezvoltare durabilă, echitate socială și reziliență; alfabetizarea digitală și combaterea dezinformării; utilizarea resurselor educaționale deschise; Comunitate – consultarea și implicarea stakeholderilor; Ecosistem educațional digital – crearea unui mediu educațional digital de înaltă performanță respectând etica digitală, protecția datelor personale, securitatea cibernetică, analiza datelor ș.a.; Inovare – utilizarea tuturor resurselor și a tehnologiilor digitale /emergente, stimularea creativității și a spiritului antreprenorial; Sustenabilitate – asigurarea predictibilității pe termen mediu și lung, prin cooperare inter-sectorială, pentru educație de calitate și o economie verde și digitală”, se arată pe pagina web dedicată acestei consultări, www.smart.edu.ro, unde sunt disponibile informații suplimentare legate de Strategia privind digitalizarea educației din România 2021 – 2027.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here