Strategia Dezvoltării Durabile 2011-2020, finalizată cu succes de Consiliul Judeţean

129

proiectConducerea Consiliului Judeţean Gorj a declarat ieri finalizat proiectul „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni”, proiect început în noiembrie 2010 şi care a fost implementat pe o perioadă de 15 luni.

Laura Boricean, managerul proiectului „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni” spune că acesta a fost co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Regional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 1 „Îmbunătăţiri în structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul de Intervenţie 1.1., Operaţiunea „Strategii de dezvoltare locală”. „Proiectul se axează în principiu pe integrarea celor trei aspecte majore ale unei dezvoltări durabile: dezvoltarea economică, socială şi gestionarea echilibrată a resurselor şi a mediului. Scopul proiectului a fost realizarea strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj pe perioada 2011 – 2020, scop ce a fost realizat prin două obiective specifice: reactualizarea strategiei existente 2007-2013 pe baza principiilor dezvoltării durabile, şi instruirea a 125 de persoane, funcţionari publici şi personal contractual din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Gorj şi a celor subordonate CJ”, a declarat Laura Boricean.

Atragere de fonduri europene

Strategia elaborată pentru perioada 2011- 2020 este un punct de plecare pentru absorbţia fondurilor de dezvoltare alocate României pentru perioada 2013 – 2020. “Această strategie rămâne o strategie flexibilă, la care grupurile de lucru vor acţiona în mod permanent şi o vor adapta la ceea ce înseamnă priorităţi în dezvoltarea judeţului Gorj şi a resurselor financiare ce sunt necesare. Pentru noi, este utilă şi necesară judeţului ca şi strategia din 2007-2013. Aceasta din urmă a fost realizată pe fonduri de pre-aderare Phare,ne-a fost utilă şi a contribuit la accesarea fondurilor europene atât pe Programul Operaţional Regional pentru judeţ, oraşe, municipii, comune, cât şi pentru accesarea de fonduri în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru primării, fermieri. În completarea acesteia era nevoie de strategia programului sau adaptarea programului la perioada 2013-2020 care are alte criterii de eligibilitate. Această strategie va fi aceea care ne va aduce multe proiecte. Proiectul a parcurs toate etapele impuse de către Autoritatea de Management, organismele intermediare, Comisiile Europene şi suntem mulţumiţi că avem acest document în faza finală”, a declarat Ion Călinoiu, preşedintele Consiliului Judeţean.

4 studii pe 4 teme diferite

Potrivit lui Ionel Dobre, responsabil tehnic al proiectului, la baza acestei strategii au stat patru studii realizate pe patru dintre domeniile principale ale judeţului: studiul privind valorificarea patrimoniului cultural, natural şi istoric, studiul privind managementul resurselor umane la nivelul autorităţilor administraţiei publice, studiul privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi studiul privind dezvoltarea infrastructurii de drumuri şi poduri din judeţul Gorj. De asemenea, pe lângă Strategia de Dezvoltarea Durabilă 2013-2020, în cadrul proiectului a fost realizat şi cel de-al doilea obiectiv specific, respectiv au fost instruite 125 de persoane în domeniile: planificare strategică, autorizări şi legislaţie orizontală în domeniul mediului şi dezvoltării durabile, managementul resurselor umane, relaţiilor publice şi egalităţii de şanse, managementul proiectului, achiziţii publice şi managementul financiar. Valoarea totală a proiectului „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni” este de 781.500 de lei fără TVA, din care 664.275 lei fără TVA provin din Fondul Social European, 13% (101.595 lei fără TVA) sunt de la bugetul naţional, 2% este co-finanţarea beneficiarului, adică a CJ Gorj cu suma de 15.630 lei fără TVA, şi valoarea TVA aferentă proiectului este de 187.560 de lei. Proiectul „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni” contribuie la creşterea capacităţii de planificare strategică la nivel local, de absorbţie a fondurilor europene, la eficientizarea comunicării şi coordonării în cadrul procesului de luare a deciziilor.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here