Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului pentru 2011-2020, dezbătută de autorităţi

151

Autorităţile judeţene şi şefii serviciilor deconcentrate din Gorj au participat, marţi, la o întrunire pentru o analiză mai amplă asupra Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului pentru perioada 2011-2020. Şeful judeţului, Ion Călinoiu a spus că viziunea lui asupra Gorjului în 2020 este că va fi un judeţ dinamic şi modern.

Procesul de elaborare a strategiei a constat într-o paletă largă de instrumente metodologice, oferind o pârghie utilă pentru identificarea priorităţilor şi selectarea acţiunilor pentru perioada încadrată de strategie. Astfel, procesul strategic a presupus analiza a patru domenii importante pentru dezvoltarea judeţului, concretizată în realizarea a câte unui studiu de cercetare pe fiecare domeniu, şi anume: Studiul privind valorificarea patrimoniului natural, cultural şi istoric, Studiul privind managementul resurselor umane la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, Studiul privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi Studiul privind dezvoltarea infrastructurii de drumuri şi poduri din judeţul Gorj.

“Gorjul social se construieşte pe încredere, incluziune şi solidaritate”
Punctul de plecare în conturarea strategiei a fost Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj 2007-2013, care a fost revizuită, în conformitate cu contextul socio-economic actual.
„Ambiţia noastră este ca în 2020 Gorjul să fie un judeţ dinamic şi modern. Această trecere se va sprijini pe cinci componente ale unei dezvoltări echilibrate, prin care Gorjul va deveni mai prosper, mai întreprinzător, mai turistic, mai verde şi mai social. Prin Gorjul prosper ne gândim la forţa resurselor naturale şi angajamentul de a folosi zestrea economică existentă în mod cât mai înţelept. Prin Gorjul întreprinzător ne propunem să susţinem dezvoltarea unui mediu de mici întreprinzători, atât de necesar pentru crearea de locuri de muncă. Gorjul turistic ne îndeamnă la valorificarea şi preţuirea patrimoniului extraordinar al judeţului nostru. Gorjul verde se bazează pe armonia relaţiei cu natura şi mediul în care trăim. Gorjul social se construieşte pe încredere, incluziune şi solidaritate”, a declarat Ion Călinoiu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj.
Anadrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here