Stimă şi onoare

1355

Cu ceva timp în urmă am avut ocazia să vizitez fără voinţa mea, Spitalul de Urgenţă Tg. Cărbuneşti. Prima impresie mi-a fost dată de ordinea şi curăţenia din incinta acestei unităţi spitaliceşti; zic acest lucru deoarece orice vizitator poate fi profund impresionat de un astfel de aspect, ce se impune a fi dominant, în special, într-o unitate spitalicească. Aleile, ce străbat în lung şi-n lat curtea, sunt străjuite de trandafiri multicolori, care îmbălsămează aerul cu parfumul lor şi înfrumuseţează spaţiul acestei unităţi medicale. Acest lucru se datorează managerului acestui spital, d-lui Constantin Târziu, cât şi personalului ce se ocupă de ordinea şi curăţenia interioară. Dat fiind faptul că soţia mea a fost internată la acest spital, la secţia de neurologie, am avut prilejul să-mi formez o impresie despre această unitate medicală. În cadrul acestei secţii mi-a fost dat să cunosc pe doamna doctor Săracin Viorela, medic specialist neurolog care manifestă permanent o atenţie deosebită faţă de fiecare pacient, indiferent de situaţia socială a acestuia. Deşi d-na doctor Săracin Viorela face naveta zilnic de la Craiova, a dat dovadă de punctualitate şi conştiinţiozitate în îndeplinirea misiunii sale de medic specialist în neurologie, pentru ameliorarea şi restabilirea stării de sănătate a fiecărui pacient. Din discuţiile purtate cu domnia sa mi-am dat seama că în misiunea nobilă de a salva vieţile oamenilor, de a le readuce la normalitate, nu se mulţumeşte doar cu pregătirea din facultate, ci este permanent preocupată de cunoaşterea noutăţilor apărute în domeniul medical şi în mod deosebit de cele din domeniul neurologie, flagel de care suferă o mare parte a populaţiei din ţara noastră.
Dânsa, împreună cu asistenţii medicali ai secţiei, se află permanent printre bolnavi, ascultându-le păsurile şi încercând cu vorba-i dulce, sau prin intermediul medicamentelor recomandate, să le amelioreze starea de sănătate. Din discuţiile purtate cu o serie de pacienţi am reuşit să-mi creionez o imagine lăudabilă la adresa d-nei dr. Săracin, care, prin comportamentul şi atitudinea sa faţă de pacienţi şi-a câştigat simpatia, respectul şi aprecierea acestora. La ieşirea din spital pacienţii pleacă cu starea  de sănătate ameliorată, primind indicaţiile medicale corespunzătoare şi medicamentaţia ce trebuie continuată cu atenţie. Ca şi dânsa sunt majoritatea cadrelor şi asistenţilor medicali ce-şi desfăşoară activitatea în cadrul acestui spital de urgenţă, din rândul cărora amintesc: dr. Tabacu Corina, dr. Velican Andreea, dr. Coculescu şi mulţi alţii. Dar, aş vrea să se înţeleagă, că în orice sector de activitate, pe lângă aspectele pozitive, demne de luat în seamă, există şi lucruri mai puţin plăcute, care, într-o oarecare măsură nemulţumesc marea majoritate a membrilor colectivităţii, însă nu umbresc şi nu minimalizează efortul şi bunele rezultate ale marii mejorităţi. S-ar impune ca guvernanţii zilelor noastre  să acorde o mai mare atenţie remunerării personalului medical, pentru a stopa migrarea  acestuia peste graniţele patriei, iar unităţile spitaliceşti să fie dotate cu aparatura medicală corespunzătoare.
Felicit, în mod deosebit şi pe această cale, pe d-na dr. Săracin Viorela, pentru prodigioasa-i activitate desfăşurată ca medic specialist neurolog, pusă în slujba pacienţilor, a actului medical, în general.
Prof. Bărăscu Alexandru, Săcelu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here