Statul protejează copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate

291

În urmă cu aproape trei luni, Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care completează procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copiilor cu cel puţin un părinte plecat la muncă în străinătate, serviciile de care aceşti copii pot beneficia, precum şi modul de lucru al autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului. La nivelul judeţului Gorj, peste o mie de copii au părinţii plecaţi în străinătate.

Completările legislative aprobate de Guvern au în vedere aprobarea unor instrumente unitare la nivel naţional privind identificarea şi monitorizarea situaţiei tuturor copiilor aflaţi în risc de separare de familie, inclusiv a copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, precum şi de reglementare detaliată a etapelor şi responsabilităţilor ce revin autorităţilor publice în instrumentarea acestei cazuistici. Potrivit datelor centralizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj, la nivelul judeţului nostru, la finalul lunii iunie 2015, numărul familiilor în care părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate a ajuns la 1.092, incluzând nu mai puţin de 1.269 de copii. Dintre aceştia, peste o mie au fost lăsaţi în grija rudelor până la gradul IV, fără măsură de protecţie; alţi 29 de micuţi au rămas la asistenţi maternali profesionişti, 35 au ajuns în centre de plasament publice sau private. 110 copii au rămas la rude până la gradul IV, cu măsură de protecţie.

Recomandările specialiştilor
Între recomandările specialiştilor pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, dar şi pentru persoanele care se ocupă de aceşti micuţi, se regăseşte şi includerea minorului într-un program de consiliere psihologică în vederea optimizării capacităţilor şi abilităţilor personale, prin dezvoltarea factorilor de coping şi rezilienţă; acceptarea momentelor de criză ca momente de „creştere” personală şi interpersonală (descoperirea împreună a soluţiilor posibile); stimularea relaţionării pozitive cu persoanele cunoscute (membrii familiei, colegi, prieteni, profesori şi alţii); stimularea încrederii în sine prin încurajarea deciziilor personale, cu exemple de comportamente pozitive şi negative, şi modul în care sunt sancţionate.

Modificări aduse prin HG
Potrivit actului normativ, serviciul public de asistenţă socială va solicita în ultimul trimestru al fiecărui an unităţilor şcolare aflate pe raza lor administrativ-teritorială, informaţii cu privire la copiii: a) cu un singur părinte plecat în străinătate; b) cu ambii părinţi plecaţi în străinătate; c) cu părintele unic susţinător plecat în străinătate; d) reveniţi în ţară după o experienţă de migraţie de cel puţin 12 luni. Unităţile şcolare vor trimite serviciului public de asistenţă socială listele nominale cu toţi copiii aflaţi în aceste situaţii, în cel mult 15 zile de la solicitare. Listele vor cuprinde, de asemenea, datele personale şi adresele de domiciliu ale copiilor şi ale familiilor acestora. După primirea datelor, serviciul de asistenţă socială are obligaţia de a se deplasa la domiciliul copilului şi de a verifica dacă părintele plecat în străinătate a notificat, conform legii, plecarea sa, precum şi desemnarea unei persoane eligibile pentru îngrijirea copilului. Pentru a fi eligibilă, o persoană trebuie să fie majoră, să facă parte din familia extinsă şi să îndeplinească toate condiţiile materiale şi morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil. În plus, persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului are obligaţia de a furniza datele de contact ale părinţilor plecaţi în străinătate şi de a face dovada menţinerii legăturilor cu aceştia. În primele şase luni de la nominalizarea persoanei, serviciu public de asistenţă socială va vizita o dată la două luni domiciliul persoanelor desemnate, în vederea informării şi consilierii acestora privind răspunderea ce le revine în creşterea şi îngrijirea copilului. Ulterior, vizitele vor fi realizate semestrial.

Modificări legislative motivate
Elaborarea acestui act normativ a avut la bază consultări realizate cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale, judeţene şi locale, ai mediului non-guvernamental şi specialişti independenţi, în cadrul unui grup de lucru constituit la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei. În 2013, Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului a fost modificată şi completată, introducându-se o secţiune destinată protecţiei copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Între altele, aceste secţiuni vizează obligaţia părintelui care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, să notifice serviciile publice de asistenţă socială cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here